Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

СЪЗДАВАНЕ И ОБМЕН НА БЛОКОВЕ ДАННИ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

ПАКЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МРЕЖИТЕ 

ЕДИНИЦИ ПРЕДАВАНИ ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ И ОБМЕН НА БЛОКОВЕ ДАННИ

ФОРМИРАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ ДАННИ

ПАКЕТИ ДАННИ

 

 

Предпоставки за обмен на блокове данни

В съвременните мрежи данните се предават във вид на малки управляеми единици от данни, които представляват части от съобщението с прикрепени към тях транспортни заглавия. Този подход се е наложил  по следните съображения:

  • Данните съхранявани във файлове нараснаха изключително (цяла книга може да се съхранява в един файл). Взаимодействието и комуникацията между множество компютри ще бъде невъзможно, ако съобщенията не се разделят на по дребни единици информация. Просто тя може да се задръсти от един - единствен компютър.

  • При предаване на данни във физическия канал, възникват много грешки. Те се изправят с повторно предаване на сгрешения блок данни. Големите блокове са по уязвими и отнемат повече време за препредаване.

Пакетиране на съобщенията за обмен на блокове данни

Потокът от данни се разпределя на порции с определена дължина. Към всяка порция се прибавят служебни битове за адресация, контрол, проверка и др. Така формирани блоковете данни се пренасят по мрежата независимо един от друг. В комуникационните възли на мрежата те временно се запомнят в буферни памети, където изчакват свободен канал за препредаване.

 

обмен на блокове данни

 

          Предаване на данни

Формирането на блоковете данни започва от най високо ниво и продължава в низходящ порядък с преминаване  през всички нива на OSI модела. На всяко ниво данните се допълват с с управляваща информация във вид на заглавие или завършващ блок, наречен опашка.

 

              Приемане на данни

При приемане блоковете данни се предават от долу нагоре по всички нива. Протоколът на всяко ниво анализира само тази информация, която се съдържа в заглавието или опашката, които са били добавени към блока на същото ниво при предаването му. Останалата част от блока данни протоколът разглежда като данни и ги предава на горното ниво.