Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

БЛОК ПРЕДАВАНИ ДАННИ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

ПАКЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МРЕЖИТЕ 

ЕДИНИЦИ ПРЕДАВАНИ ДАННИ

СЪЗДАВАНЕ И ОБМЕН НА БЛОКОВЕ ДАННИ

ФОРМИРАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ ДАННИ

ПАКЕТИ ДАННИ

 

 

Блок предавани данни

Обобщено понятие за всички единици използвани за предаване на данни в комуникационната мрежа.

 

При предаване на данни в мрежата взаимодействат обекти, разположени на различни нива на OSI модела. За целта на всички нива (без физическото) се формират и предават блокове данни.

 

блокове предавани данни

С помощта на тези блокове обектите обменят управляваща информация и данни.

 

Структура на блок предавани данни

Всеки блок се състои от части, наречени полета.

 

формат на блокове предавани данни

  • Заглавие - начално поле, в което се указват всички сведения, необходими за предаване на блока (номер, размер, адреси на подателя и получателя).

  • Тяло  - основно поле, което съдържа данните, които трябва да бъдат предадени.

  • Край на блока - съдържа данни за тялото на блока и контролна сума.

            Контролна сума - резултат от математическа обработка на тялото на блока преди предаването му.  В приемника се повтаря същата математическа обработка, като двете формирани в предавателя и приемника контролни суми се сравняват. Липсата на съвпадение е указание за наличие на грешки в приетия блок данни.

 

            Възможен е вариант, в който края на блок да отсъства, ако той не е необходим.

 

Размер на блока данни - не е фиксиран и се определя от броя, съдържащи се в него битове.

 

Операции над блока данни

Блокът  данни на различни нива може да има различни размери, поради което се налага при преминаването му от едно на друго ниво да се извършват следните операции:

  • Сегментиране - операция, при която блокът данни от N-ниво се дели на два или повече сегмента, образуващи блокове данни на N-1-ниво или N+1-ниво.

  • Групиране - операция, при която става групиране на два или повече блока данни от N-ниво в един блок данни на N-1-ниво, или N+1-ниво.

Видове блокове предавани данни

            В съответствие с името на нивото - блоковете данни, предавани между обекти на N-ниво носят името на това ниво.

 

В съответствие с изпълняваната функция:

  • Файл - блокове данни, използвани при обработката на данните.

  • Фрагмент - блокове данни, предавани на транспортно ниво. Те в зависимост от вида на комутацията се поместват на по-долните нива в пакети, кадри или клетки.

  • Пакет - блокове данни, предавани на мрежово ниво.

  • Клетки (бързи пакети) - блокове данни, предавани на канално ниво. Използват се в скоростната комутация на данни..

 

 

видове блокеве данни