Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

СЪЩНОСТ НА OSI МОДЕЛА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

ЕТАЛОНЕН МРЕЖОВ МОДЕЛ 

СЪЩНОСТ НА OSI МОДЕЛА

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА OSI МОДЕЛА

ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ НИВА НА OSI МОДЕЛА

 

История на OSI модел

В 1978 година International Standards Organization (ISO) разработи набор спецификации, описващи архитектурата на мрежа с разнородни устройства. Изходният документ се отнася до открити системи, които могат да използват еднакви протоколи и стандарти за обмен на данни.

 В 1984 година ISO разработи нова версия на модела, наричайки го еталонен модел за взаимодействие на открити системи (Open System Interconnection reference model, OSI).

Версията  от 1984 година става международен стандарт, който се използва от производителите при разработка на мрежови продукти.

Еталонен  OSI модел (Open Systems Interconnection) - описва и регламентира взаимодействието на “реални открити системи”.

 

Реална система - съвкупност от компютър  с програмно обезпечение и периферно оборудване.

 

Реална открита система - система удовлетворяваща изискванията на стандарта на МККТТ Х 200 /или стандарта  ISO  7498/ при  нейното взаимодействие с други реални системи.

 

Открита система (Open Systems) - формално представяне в рамките на OSI процеса на информационен обмен между открити системи, както и процедурите на тяхното съвместно функциониране, имащо за цел изпълнение на обща разпределена обработка на информация. Системата обезпечава включване в работа на всякакви устройства, независимо от производителя, като се дава  възможност за  работа с апаратура или програмно осигуряване на трети фирми.

 

Среда OSI - съвкупност от взаимодействащи си реални открити системи, заедно с физическата среда за транспортиране на информацията между тях.