Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

 ФУНКЦИИ НА МРЕЖАТА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

БАЗОВИ КОНЦЕПЦИИ ПО СЪЗДАВАНЕ АРХИТЕКТУРАТА НА МРЕЖАТА

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА АРХИТЕКТУРАТА

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ БЛОКОВЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИТЕ НА МРЕЖАТА 

 

Функции на мрежата

Работа на мрежата се състои от предаване на данни от един на друг компютър. В този процес могат да се посочат няколко отделни функции на мрежата:

  • Определяне данните за предаване в мражата;

  • Разбиване данните на управляеми блокове;

  • Добавяне на информация към всеки блок, за да се укаже:

  • Местоположението на данните;

  • Получателя.

  • Добавяне на информация за синхронизация и информация за проверка на грешки;

  • Поместване на  данните в мрежата и изпращането им по зададения адрес;

Разпределение на функциите на мрежата

Тези функции, разпределени по нива осигуряват функционирането на мрежата.

разпределение на функциите в мрежата

Всички технически процедури по обмен на данни в мрежата  се разделят на отделни систематизирани стъпки. Всяка стъпка отговаря на определено действие, което не може да бъде извършено в друга стъпка. За всяка  стъпка са разработени правила и процедури, които се реализират чрез конкретен протокол.