Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ФУНКЦИОНАЛНИ БЛОКОВЕ В АРХИТЕКТУРА НА МРЕЖАТА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

БАЗОВИ КОНЦЕПЦИИ ПО СЪЗДАВАНЕ АРХИТЕКТУРАТА НА МРЕЖАТА

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА АРХИТЕКТУРАТА

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ БЛОКОВЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИТЕ НА МРЕЖАТА 

 

Функционални блокове в архитектурата на мрежата

мрежово взаимодействие

Основни нива на архитектурата на мрежата

Физическо ниво - осигурява канал за предаване на съобщения във физическата среда. Този канал може да се реализира чрез комутируеми или некомутируеми линии, радиорелейни или спътникови линии, линии с оптичен кабел и т. н.

 

Канално ниво - осигурява предаване на данните без грешки по организирания от физическото ниво канал. Информацията се предава на блокове с фиксирана дължина (кадри), като се използват различни методи за защита на данните от грешки.

 

Транспортно ниво - осигурява уплътняване на каналите, чрез съвместното им използване от различни източници на данни и маршрутизация на пакетите през различните възли на мрежата до получаването им от съответния абонат.

 

Ниво за функционално управление - управлява установяването, поддържането и разпадането на връзката между двамата абонати на мрежата. Осигурява правата на достъп и отчита времетраенето на диалога.

 

Взаимодействие между функционалните блокове на архитектурата на мрежата

 

 

Протокол - съглашение между източника и  получателя на информация за последователност­та и формата на предаване на информацията.

        Йерархия на протоколите в архитектурата на мрежата

  • Съществува множество от протоколи, които имат различни цели и изпълняват различни задачи в рамките на общата мрежова среда.

  • Нивото на логическата структура, в което работи даден протокол, характеризира неговите функции.

  • Няколко протокола могат да работят заедно в общ протоколен комплект.    

 

Интерфейси  за връзка между нивата

Интерфейс - обслужващи съглашения  между съседни йерархически нива вътре в една система. По-ниското ниво е подчинено и обслужва по-високо­то ниво. Интерфейсът определя какво обслужване предлага долното ниво на горното и точката на достъп в това обслужване.