Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

МРЕЖОВИ КОМПОНЕНТИ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

МРЕЖОВИ ТОПОЛОГИИ И КОМПОНЕНТИ

МРЕЖОВИ ТОПОЛОГИИ

МРЕЖОВИ КОМПОНЕНТИ

 

Примерна функционална схема

 

мрежови компоненти

Сървър - компютър, който обслужва определени мрежови функции.

 

Примери:

  • Файлов сървър - компютър изпълняващ ролята на съвместно хранилище на файлове за потребителите. Синхронизира достъпа до общите ресурси.

  • Сървър за приложения  - компютър, чрез който се реализират програмните приложения в мрежата.

  • Клъстърен сървър - втори сървър, гарантиращ надеждна работа и увеличаващ производителността. При повреда на  основния сървър поема цялата работа. Позволява приложенията да се разпределят върху няколко физически машини.

Работни станции -  персонални  или мрежови компютри, чрез които потребителите получат достъп до мрежата и нейните ресурси.

 

Концентратор - основен градивен елемент, осигуряващ различни конфигурации на свързване в мрежата.

 

Мрежов адаптер - вгражда се в компютъра и осигурява Ethernet връзка с останалите устройства на мрежата.

 

Комутатор - изпълнява  функции  по организиране на връзките в мрежата, като се отличава с интелигентност. Осигурява виртуална връзка между търсения клиент и неговото местоназначение, обезпечавайки необходимата честотна лента.

 

Връзка с Интернет - организира защитна стена, която проверява всички влизащи и излизащи от вътрешната мрежа данни и дава гаранция, че всичко което преминава е оторизирано.

 

            Маршрутизатор - анализира информацията, намираща се в мрежовия пакет и го  изпраща  по най-краткия път до неговото предназначение, спазвайки определени правила.

 

Устройства за съхранение на данни - предлага бърз и надежден начин за архивиране и възстановяване на файловете.