Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ФИЗИЧЕСКИ МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

МРЕЖОВИ МОДЕЛИ

ФУНКЦИОНАЛЕН  МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

ФИЗИЧЕСКИ МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

 

 

Базова мрежа за обмен на данни

Ядрото на една компютърна мрежа, което обединява в едно цяло отделните компютри, обезпечавайки тяхното взаимодействие на базата на единна мрежова архитектура, реализирана чрез мрежови протоколи.

 

 

Магистрална мрежа за обмен на данни

Възлите за комутация и съединяващата ги между възлова мрежа от магистрални канали за връзка.

 

Устройства  за мрежов достъп /мрежови адаптери/

Устройства, които преобразуват интерфейса на  компютъра към интерфейса на базовата мрежа.

 

Абонатни комплекси

Компютрите  и терминалите, непосредствено изпълняващи мрежови функции в интерес на потребителите. Разположени са извън базовата мрежа и взаимодействат с нея с правата на нейни абонати. За целта използват както системата от протоколи на базовата мрежа, така и допълващата я система от протоколи на абонатно ниво.