Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

МРЕЖОВИ МОДЕЛИ

ФУНКЦИОНАЛЕН  МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

ФИЗИЧЕСКИ МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

 

 

Същност на логическия модел на мрежата

 

Включва система от протоколи и логически структури, необходими за функционирането на мрежата.

 

 

Компоненти на на логическия модел на мрежата

 

Модул за обработка на информацията МОИ

Осигурява съхранение, търсене и обработка на информацията.

 

Терминален модул ТМ

Устройство за  отдалечен достъп до мрежата. Осигурява достъп до ресурсите на мрежата  и преобразуване на получения ресурс в удобна  за потребителя форма.

 

Комуникационен  модул КМ

Осигурява локална или отдалечена връзка между ТМ и МОИ или само между ТМ.