Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ФУНКЦИОНАЛЕН  МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

МРЕЖОВА АРХИТЕКТУРА

МРЕЖОВИ МОДЕЛИ

ФУНКЦИОНАЛЕН  МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

ФИЗИЧЕСКИ МОДЕЛ НА МРЕЖАТА

 

 

Състои се от три основни компонента:

 

Приложни процеси

Процесите, които реализират конкретни задачи на потребителите.

 

Област на взаимодействие

Йерархическа група функционални блокове, осигуряващи работоспособността на мрежата. Те  прокарват в мрежата логически канали(пунктираната линия)  между портовете на приложните процеси.

 

Физически средства за съединение

Устройства, които осигуряват физическата връзка между отделните елементи на мрежата.