Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ВИРТУАЛНА МРЕЖА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ПРИНЦИПА НА ИЗГРАЖДАНЕ

ИЗКУСТВЕНИ НЕВРОННИ МРЕЖИ

ВИРТУАЛНА МРЕЖА 

Мрежа,  в която се видоизменят характеристиките на реалната мрежа, на нейната физическа същност и структура. Виртуалният характер на мрежата се реализира чрез програмното и осигуряване.

Възможности на виртуалната мрежа:

  • Оперативно създаване в мрежите на изолирани от другите потребителски работни групи.

  • Облекчаване процедурите по обработка на обектите в мрежата.

  • Оперативно сменяне на ролите - клиент и сървър. 

  • Осигуряване безопасност на данните, чрез локализация на трафика в рамките на изолираната група.

 Реализация на виртуалната мрежа

В една комуникационна мрежа се вграждат интелектуални (комутационни възли, концентратори, комутатори и т.н.), които в съответствие с указанията на административната система създават логически канали, образувайки по този начин затворена за другите абонати виртуална мрежа.

Виртуална технология - гъвкава технология, която позволява многократно и динамично да се променя броя, състава и структурата на виртуалните мрежи. За целта е създаден специализиран графичен интерфейс.