Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ИЗКУСТВЕНИ НЕВРОННИ МРЕЖИ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ПРИНЦИПА НА ИЗГРАЖДАНЕ

ИЗКУСТВЕНИ НЕВРОННИ МРЕЖИ

ВИРТУАЛНА МРЕЖА 

Същност на на невронни мрежи

Невронна мрежа - образувана от взаимодействието на нервни клетки или на моделиращи тяхното поведение компоненти.

Неврон - нервна клетка, на която се базира мисловната дейност на човека.

Свойства на неврона:

 • Уникалност - всеки неврон е уникален.

 • Взаимообвързаност - невронът е свързан със съседите си чрез верига от връзки, които в рамките на общата система са неповторими.

Изкуствени невронни мрежи - мрежи, построени по аналогия на естествените невронни мрежи, компонентите на които са специални елементи, базирани на микропроцесори (невронни процесори). 

Възможности на невронни мрежи:

 • Създаване на изкуствен интелект - на база клас алгоритми, осигуряващи решаване на задачи по подобие на човешкия мозък.

 • Намиране решения на сложни проблеми, на базата на "интуиция".

 • Автоматично конфигуриране и самообучение - чрез постепенно изменение стойностите на  коефициентите за тежест на компонентите на мрежата с цел намаляване на грешката в изходящия от мрежата сигнал. Сигналът за грешка се подава чрез обратна връзка на входа на системата.

 • Голямо бързодействие - обработката на информация се реализира от множество компоненти, работещи паралелно.

Приложения на невронни мрежи:

 • Разпознаване на образи.

 • Обработка на реч.

 • Управление на роботизирани комплекси.

 • Автоматизация на проектирането.

 • Управление риска при предоставяне на кредити.

 • Предсказване ситуации на фондовия пазар и т.н.

Фази на развитие на идеята за невронни мрежи:

 • 1958 година -  психологът Франк Розенблат създава първата в света изкуствена невронна мрежа, наречена Perceptron. Предназначението и е да моделира как човешкият мозък обработва визуална информация.

 • 60-те години - създаване на невронни мрежи с цел изучаване на познавателната способност на хората.

 • 80-те години - относително масово използване на  изкуствени невронни мрежи за най-разнообразни цели.

 • 1994 година - започва масово производство на невронни компютри. Първи в Европа тези компютри се произвеждат от  Siemens-Nixdorf.