Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ОБХВАТА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МРЕЖИТЕ

ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ

СПОРЕД ОБХВАТА

СПОРЕД ИЗПОЛЗВАНАТА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯ

СПОРЕД СОБСТВЕНОСТТА

СПОРЕД ТИПА

 

 

Класификацията на компютърните мрежи според обхвата ги категопизира според географския им обхват. Най-общо те се разделят:

  • на малки, обхващащи една сграда компютърни мрежи;

  • на средни, обхващащи територията на един град или кампус компютърни мрежи;

  • на големи, обхващащи държави и континенти компютърни мрежи.

Локална мрежа LAN (Local Area Network)

Компютърна мрежа, която обслужва една организация и е разположена в една сграда.

 

Local Area Network

 

Градска мрежа MAN  (Metropolitan Area Network)

Компютърна мрежа, която обхваща територия на едно населено място или голяма сграда с много разположени в нея организации.

 

Metropolitan Area Network

 

 

 

Глобална мрежа WAN (Wide Area Network)

Компютърна мрежа, която използва високоскоростни, далечни комуникации или спътници, за да свърже компютри, намиращи се в различни географски точки.

 

 

Wide Area Network

 

Мрежа за съхранение на данни SAN (Storage Area Network)

Мрежа за съхранение на данни, която се използва за свързване на големи масиви от данни към групирани сървъри.