Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

АЛТЕРНАТИВНИ МРЕЖИ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА МРЕЖИТЕ

АЛТЕРНАТИВНИ МРЕЖИ

ИНФОРМАЦИОННА СУПЕРМАГИСТРАЛА

 

 

Проект Data Grid (Информационна решетка)

Проектът се развива от Европейския съюз, за да обслужва целите на научните институти.

Границите между науките се стесняват все повече и само координираните изследвания могат да продължат развитието на човешкото познание. С напредването на научното развитие се появява необходимостта от:

 • Координирано споделяне на ресурси,

 • Съвместна дейност и провеждането на анализи на огромно количество информация от страна на различни научни институции.

Основната цел
Да развие технологична инфраструктура, която да позволи координация между учените без значение от географското им положение.

           Организация

Проектът е разделен на 12 работни пакета, разпределени сред 4 работни групи.

Начело на амбициозната инициатива е Европейската организация за атомно изследване (CERN), заедно с 5 основни и още 15 партньора.

Основни задачи

 • Изграждане на компютърна мрежа и на тази база, създаване на огромна компютърна среда от споделени файлове, бази данни, бази знания и т.н.

 • Разработване на софтуер, способен да обработва петабайти информация, използвайки десетки хиляди машинни ресурси - процесори, дискове и т.н.,

 • Информационно обезпечаване работата на хиляди учени в различни институти.

 •  Доразвиване  множеството GRID концепции и технологии.

С негова помощ ще се
 • Изучават тайните на елементарните частици, енергията им, тяхната маса и т.н. Специален център - Tier-1 ще бъде създаден в CERN за тази цел. Множество по-малки центрове (Tier-2) ще обменят информация с него.

 • Ще се развива генното инженерство

 • Ще се подобри изучаването на земята от космоса. Европейската космическа агенция източва всеки ден по около 100 гигабайта изображения. Анализирането на състоянието на озона ще бъде първата задача на DataGrid в тази област.

 

Проект GOVnet

GOVnet - подсигурена мрежа от компютрите на администрацията и силите за сигурност.

На 10 октомври 2001г. американският президент Буш назначи Ричард Кларк за свой Съветник в областта на киберпрестъпността. Седмица по-късно бе обявено създаването на Борд за критичната инфраструктура на САЩ. Той обединява представители на 26 институции и целта му е да осигури защитата на най-важните елементи от американската икономика, комуникационни мрежи и т.н.

Проекти Internet2®

Организация на 190 американски университета, работещи съвместно с правителството и индустриалните лидери.

Цел
Създаване на среда, в която ще бъдат разработени и тествани различни технологии, приложения и услуги, преди да намерят пътя си до клиентите.

Партньори на проекта са компаниите 3Com, Advanced Network &Services, Alcatel, AT&T, Cisco Systems, IBM, Intel Corporation, ITC Deltacom, Lucent Technologies, Microsoft, Nortel Networks, Qwest Communications, SBC Communications, Spirent Communications, WorldCom

Проект Next Generation Internet

Развива се от правителството на САЩ и "националния научен фонд (NSF)".

Цел
Създаване на втора генерация Интернет, осигуряваща предаването по един и същи канал на всякакви типове данни с многократно по голяма скорост.

Проект Super-Internet (с работно заглавие Oxygen, т.е. "кислород")

Стартира м. декември 1997 г. в САЩ от представители на 35 крупни организации и компании.. 

Цел

Да осигури необходимата пропускателна способност на Интернет. В проекта е планирано прокарването на оптични канали във всички континенти без Антарктида. Примерно в Европа ще се прокара канал, опасващ  Балтийско, Северно, Средиземно и Черно морета.

Високата скорост на предаване се постига чрез използване на технологията множествен достъп с разделение на  вълната. Тя ще позволи по мрежата да се:

 • Предава международна кабелна телевизия;

 • Да се получават видеофилми по заявка;

 • Да се участва в  сюжети на виртуалната реалност;

 • Да се организира дистанционно обучение.