Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА МРЕЖИТЕ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА МРЕЖИТЕ

АЛТЕРНАТИВНИ МРЕЖИ

ИНФОРМАЦИОННА СУПЕРМАГИСТРАЛА

 

Основна цел в развитие на мрежите

            Търсене на усъвършенствани мрежови технологии, които да преодолеят днешните ограничения на Интернет, както и създаване на нова структура, достойна за бъдещето.

Изисквания към новата структура

 • Високоскоростен пренос на данни

 • Съвместна работа в реално време.

 • Съвместно ползване на данни.

 • Гаранции за качеството на предлаганите услуги.

 • Мултимедиен обмен на сложни данни.

Задачи в развитие на мрежите

 • Отстраняване на тесните места в пропускателната способност.

 • Създаване на по-добра технология за аудио- и видео- обмен

 • Създаване на истински възможности за съвместно ползване на данни.

 • Достъп по всяко време и без езикови и други ограничения на всички, които искат да ползват  услугите на мрежата.

 • Задоволяване на нарастващите изисквания към предлаганите услуги с гарантиране на качеството им..

 • Създаване на глобални законодателни принципи, осигуряващи свобода на словото, защита на интелектуалната собственост и развитието на пазарната икономика.

 • Сигурност на съхраняваната и предавана информация. Защита на личния живот и  транзакциите на потребителите от хакерски атаки.

 • Създаване на защитено пространство за подрастващите.

 • Отговорно, с внимание и предпазливост ползване на огромните възможности, които дава мрежовата среда.

 • Опростен интерфейс, който може да се ползва от всеки човек.

 

Ново поколение мрежи

 • Високо интелектуални глобални мрежи за  поддръжка на  приложения, основани на последните достижения на компютърните технологии.

 • Глобалните мрежи трябва са достатъчно интелектуални, за да поддържат ниво на обслужване, което сега се реализира в корпоративните мрежи. 

 • Осигуряване  на консолидирани IP мрежи, които ще доставят  най-новите услуги до всяка точка на света.

 

 Функционална схема на мрежа от новото поколение