Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

СТРУКТУРА  НА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

СЪЩНОСТ НА КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА

МРЕЖОВИ ПЛАТФОРМИ

СТРУКТУРА  НА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА

ИСТОРИЯ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ. ОСНОВНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ 

 

Структура на компютърна мрежа

 

Интернет

Глобална компютърна мрежа, в която са свързани множество от различни по вид и топология компютърни мрежи, които могат да комуникират помежду си с помощта на специално разработени интерфейсни протоколи (стандарти), които ги обединяват в една неразличима цялост.

 

Магистрални канали

Високопроизводителни комуникационни канали, които изграждат ядрото на компютърните мрежи.

 

Сървър

Програмно апаратна система, която обслужва определена функция на информационната мрежа.

 

Маршрутизатор

Устройства, които анализират информацията, съдържаща се във всеки пакет и го изпращат по - възможно най късия път до неговото местоназначение. Те свързват мрежи с различни протоколи и архитектури. Някои ги наричат рутери (router).

 

Локална мрежа

Компютърна мрежа, която обслужва една организация и е разположена в рамките на едно сграда.

 

Комутатор

Интелигентно устройство, което предоставя на всеки мрежов компютър индивидуална  връзка с друг компютър от мрежата чрез виртуална схема, като му осигурява определена ширина на лентата (скорост на предаване).

 

Концентратор (HUB)

Мрежово устройство, което се явява многопортов повторител и реализира топология ”звезда”