Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

МРЕЖОВИ ПЛАТФОРМИ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

СЪЩНОСТ НА КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА

МРЕЖОВИ ПЛАТФОРМИ

СТРУКТУРА  НА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА

ИСТОРИЯ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ. ОСНОВНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ 

 

 

 

Мрежова платформа

 

Функционален блок, който се явява база за разполагане върху него на процеси, обединени от някаква цел.

  •  Благодарение на създаването на мрежови платформи, разполаганите върху тях процеси не се интересуват от съществуващото разнообразие на протоколи или операционни системи, но с успех използват функциите, които те предоставят.

  • Всяка мрежова платформа предоставя на стандартен интерфейс своите услуги и услугите на намиращите се под нея функционални блокове.

 

Видове мрежови платформи:

 

Приложна платформа

Осигурява взаимодействието на приложните процеси с областта на взаимодействие и операционната система.

 

Транспортна платформа

Осигурява предаването на данни през комуникационната мрежа.

 

Операционна платформа

Позволява да се изпълнява набор от приложни процеси под управлението на група операционни системи.

 

Апаратна платформа

Позволява използването на различни мрежови устройства или процесори, управлявани от една или група операционни системи. 

 

Потребителска платформа

Осигурява единен интерфейс за взаимодействие на потребителите с мрежата.

 

Област на взаимодействие

Концепция за предаване на данни в информационните мрежи. Тя е разположена между приложните процеси и физическите средства за съединение.

 

 

Архитектура на взаимодействие

Определя основните  характеристики и функции на областта на взаимодействие, както и пълния функционален профил на мрежата.