Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

СЪЩНОСТ НА КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА

РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

 

 

 

компютърна мрежа

Компютърните мрежи включват множество компютри, които споделят общи информационни ресурси. Те се изграждат на база конкретна архитектура и се класифицират според определени признаци.

Компютърните мрежи стоят в основата на съвременната обществена ифраструктура и са главно средство при реализиране на петата информационна револючия.

Без компютърните мрежи, днес нямаше да говорим за информатизация и информационно общество. Всички съвременни глобални приложения активно използват компютърни мрежи.

 

развитие на компютърните мрежи