Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2013

 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСОРИТЕ INTEL  И AMD

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [За проекта] [Начало на книгата]

ПРОЦЕСОР

СЪВРЕМЕННИ ПРОЦЕСОРИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОЦЕСОРИ

КОНВЕЙЕРНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

RISC ЯДРО НА ПРОЦЕСОРА 

ВЪТРЕШНА КЕШ ПАМЕТ НА ПРОЦЕСОРА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ИНСТРУКЦИИТЕ

МУЛТИМЕДИЙНИ ИНСТРУКЦИИ НА ПРОЦЕСОРА

ДРУГИ ТЕХНИКИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОЦЕСОРИ

ПРОЦЕСОРИ С ДВЕ ЯДРА

 

Голяма част от съвременните процесори, създадени от компаниите  Intel  и AMD по подразбиране поддържат следните технологии:

 

Технологии в процесорите Intel

 

1. Hyper Threading

Всяко физическо ядро на процесора е способно да обработва едновременно по два потока  изчисления. Де факто броя на логическите ядра се удвоява.


2. Turbo Boost

Позволява на потребителя да извършва автоматично  разгръщане (оверклок) на процесора, без превишаване при това на максимално допустимото ниво на работна температура на ядрото.


3. Intel QuickPath Interconnect (QPI)

Кръговата шина  QPI съединява всички компоненти на процесора, като за сметка на това се свеждат до минимум всички възможни задръжки при обмен на информация.


4. Visualization Technology

Апаратна поддръжка на решенията за виртуализация.

5. Intel Execute Disable Bit

Практически представлява антивирусна  програма, която осигурява апаратна защита от възможни вирусни атаки, в основата на които стои технологията за препълване  на буфери.


6. Intel SpeedStep

Инструмент позволяващ да се променя нивото на напрежението и честотата в зависимост от съответното натоварване на процесора.

 

Технологии в процесорите AMD

 

1. AMD Turbo CORE

Технология чието предназначение е автоматично да регулира производителността на всички ядра на процесора, за сметка на управление на управляемо  разгръщане (подобна е технологията  на компанията Intel с название TurboBoost).

2. AVX (Advanced Vector Extensions), ХОР и FMA4

Инструмент, притежаващ разширен набор от команди, специално създадени за работа с числа с плаваща запетая. Еднозначно много полезен инструмент.


3. AES (Advanced Encryption Standard)

Повишава производителността на програмни приложения използващи шифриране на данни.


4. AMD Visualization (AMD-V)

Тази технология за виртуализация обезпечава разделяне на ресурсите на един компютър между няколко виртуални машини.


5. AMD PowcrNow!

Технология за управление на захранването. Подпомага потребителите да повишат производителността за сметка на динамично активиране и деактивиране на части от процесора.

 

6. NX Bit

Уникална антивирусна технология, помага за предотвратяване на заразяване на компютъра от определени видове вредоносни програми.