Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2013

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОЦЕСОРИ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [За проекта] [Начало на книгата]

ПРОЦЕСОР

СЪВРЕМЕННИ ПРОЦЕСОРИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОЦЕСОРИ

КОНВЕЙЕРНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

RISC ЯДРО НА ПРОЦЕСОРА 

ВЪТРЕШНА КЕШ ПАМЕТ НА ПРОЦЕСОРА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ИНСТРУКЦИИТЕ

МУЛТИМЕДИЙНИ ИНСТРУКЦИИ НА ПРОЦЕСОРА

ДРУГИ ТЕХНИКИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОЦЕСОРИ

ПРОЦЕСОРИ С ДВЕ ЯДРА

 

1. Тактова честота на  процесора
Този показател определя количеството тактове (операции), които може да направи процесора за секунда време.

По-рано – този показател е решителен при избор на компютър.

Днес – този показател в по-голяма част от процесорите е показателен само при изпълнение на стандартни задачи. За голяма част от задачите не може да се очаква ръст на производителността от по- високата тактова честота.

 

2. Количество ядра
Голяма част от съвременните процесори имат по две и повече ядра.

За този показател не важи правилото  - повече ядра, по-голяма производителност. В някои приложения повишаването на производителността действително се обуславя от повишаване на броя ядра., но в други многоядрения процесор може да отстъпва на своя предшественик с по-малко ядра.


3  Обем на кеш-паметта на процесора
За повишаване скоростта на обмен между процесора и оперативната памет се използва кеш паметта (кеш от първо, второ, трето ниво или LI, L2, L3 cache).

За стандартни приложения привилото е: колкото по-голям кеш, толкова по-голяма производителност. Реално липсва пряка зависимост на производителността от размера на кеш паметта. Установено е, че спецификата на кода на програмните приложения, оказва сериозно влияние върху тази зависимост.


4  Ядро
Ядрото се явява основа на всеки процесор  и от него зависят в голяма степен останалите характеристики. Архитектурата на ядрото е от съществено значение за неговата производителност. По традиция процесорите създадени със нови ядра са много по добре оптимизирани за работа с различни програми и затова демонстрират по-добра производителност в сравнение с процесори, създадени на основа на по-стари технологии.


5. Технически процес
Определя нивото на съвременните технологии, от които зависи размера на полупроводниковите елементи. Колкото по миниатюрни са тези елементи , толкова е по съвършена използваната технология и съответно по ефективни процесорите от този клас.


6. Front Side Bus (FSB)
Честота на системната  шина определя скоростта, с която ядрото на процесора обменя данни с ОЗУ, видеокартата и периферните контролери. Колкото е по-голяма пропусканата способност на шината, толкова  е по висока производителността на компютъра.

 

Зависимост на приложенията от техническите характеристики на процесора

 

Характеристика/

Приложение

Тактова честота

Брой

ядра

Кеш памет

Ядро

Технически процес

FSB

Офисно приложение

!!!

не

не

да

да

да

Компютърни игри

да

!!!

!!!

да

да

да

Растерна графика

да

!!!

да

да

да

да

Векторна графика

да

не

не

!!!

да

да

Аудио

!!!

!!!

не

да

да

да

Видео

да

да

не

!!!

да

да

Архивиране

да

да

!!!

да

да

да

Многозадачност

да

!!!

да

да

да

да

 

Забележка:        !!! – характеристиката е от съществено значение

                        да – характеристиката е от значение за работа на приложението

                        не – характеристиката има слабо значение за работа на приложението