Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

КЛАВИАТУРА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

УСТРОЙСТВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

МИШКА

КЛАВИАТУРА

ДИГИТАЙЗЕРИ (ТАБЛЕТИ)

СКЕНЕРИ

 

 

 

 

Клавиши на клавиатурата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие на клавиатурата

 

          Основен проблем - отстраняване на вибрациите в процеса на контактуване.

 

         Използван метод "иди и провери" - с помощта на микропроцесор (обикновено Intel 8048) последователно се проверяват всички контакти  с честота близо eдин милион пъти в секунда. Контактът се счита за натиснат  след няколко потвърждения.

При регистриране на натиснат клавиш, микропроцесорът изпраща съответния код към процесора на компютъра. При отпускане на клавиша се изпраща друг код. Това позволява на компютъра да идентифицира натиснат и задържан клавиш, което му е необходимо при работа с два или повече натиснати клавиша.

 

Видове клавиатури

 

       Капацитивни клавиатури

 Въведена е от IBM. При тази технология контактите са изолирани от въздуха.

  • Капацитет - натрупан заряд от статично електричество.

  • Кондензатор - една или повече двойки проводими метални плочи, разделени от не проводящ материал. Плочите са заредени с противоположни електрически заряди и натрупаното електричество е функция на разстоянието между плочите.

При натискане на клавиш се намалява или увеличава разстоянието между плочите и от там на самия капацитет. Тази промяна се регистрира и сигнализира за натиснат клавиш.

 

Издържат до 10 мил. натискания.

 

            Контактни клавиатури

Използват се прекъсвачи за променяне потока електричество.Те отварят или затварят дадена електрическа верига. Наложили са се  като оптимално решение при отчитане на двата фактора - цена и дълготрайност. Използват се три вида прекъсвачи - механични, гумирани и мембранни.

 

Механични клавиатури

Използва се традиционен механизъм (пластинки от скъпоценен метал, които се притискат една към друга). Прекъсвачът под всеки клавиш може да бъде отделно устройство с възможност за смяната му. Най често контактното поле се произвежда като единен блок, който не може да се заменя. За връщане на клавиша в начално положение се използват пружини.

 

Гумирани клавиатури

Съчетават в едно механизмите за контакт и позициониране на клавишите. Специално набраздена плоскост, направена от еластичен материал и оформена като чашка се поставя под всеки клавиш. При натискане на клавиша, пластинка поставена в чашата се притиска към друга поставена върху платката, при което се затваря  електрическата верига.

 

Мембранни клавиатури

Приличат на гумираните, като вместо еластични подложки използват тънки пластинки - мембрани. Контактът се осъществява отново с малки чашки поставени в самите пластинки.