Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

МИШКА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

УСТРОЙСТВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

МИШКА

КЛАВИАТУРА

ДИГИТАЙЗЕРИ (ТАБЛЕТИ)

СКЕНЕРИ

 

Предназначение на мишката

 

Явява се базов инструмент за работа на потребителите с графичния интерфейс на компютъра.

 

Основна концепция

Да се даде възможност на потребителя, да посочи точната функция , която иска да се изпълни от компютъра, чрез избор на команди от списъци, дадени в меню.

 

Приложения на мишката:

  • Намиране ново положение на курсора;

  • Избор на команди от менюта;

  • Селекция на текст с цел редактиране;

  •  Преместване на  обекти и чертане на картини.

Технология на мишката

 

Механична мишка

Ползва облечено с гума топче. При движение на мишката топчето се върти и прекъсвачи засичат движението само в четири посоки, които съответстват на двете оси на двуизмерната координатна система. Софтуер в компютъра превежда това движение в движение на показалеца върху екрана Топчето събира всякакви мръсотии и трябва периодично да се почиства. Добре е се използват  проведени специално за тази цел подложки.

 

Оптикомеханични мишка

През 1999 г. Microsoft създава оптикомеханична мишка, работеща на произволна повърхност.

Плътна сфера с гумено покритие се търкаля по плоска повърхност, като върти два перпендикулярно разположени вала, отчитащи преместването й в хоризонтално и вертикално направление. В края на всеки вал се намират колелца с прорези, които се въртят между светодиод и фототранзистор (сензор). Светлинният лъч от светодиода преминава през прорезите на колелото и отразения лъч се приема във вид на светлинни импулси (редуване на тъмно и светло) от сензора.Светлинните импулси  се преобразуват в електронни сигнали, чрез обработката на които компютърът определя скоростта на придвижване и положението на курсора на екрана.

 

Оптична мишка

Технологията на съвременните оптични мишки е разработена от фирма Agilent Technologies в края на 1999 г. Повърхността се сканира от миниатюрна камера, работеща със скорост 1500 кадъра в секунда. Процесор обработва информацията и отчита положението на курсора върху екрана.

 

 

С помощта на светодиод, и система от фокусиращи лъча лещи, под мишката се осветява участък от повърхността. Отразената от  повърхността светлина, се събира от друга система от лещи и попада на приемния сензор – микросхема за обработка на изображенията. Този чип прави снимки на повърхността под мишката с висока честота (КHz) и ги обработва. Чипът се състои от две части:

  • Система за получаване на изображения Image Acquisition System (IAS)

  • Интегриран DSP процесор за обработка на снимките.

На база анализа на последователността от снимки (представляващи квадратна матрица от пиксели с различна  яркост), DSP процесора изчислява направлението на преместване на  мишката по осите Х и Y, и предава резултата от работата си по серийния интерфейс.

 

Софтуерна мишка 

Използва се за за приложения, които не изискват често използване на мишка. Чрез програма се осигурява движението на курсора от бутони на клавиатурата, аналогично на работа с мишка.

 

Мишки за портативни компютри

 

Тракболи(Тraik Ball)

Обърната на гърба си мишка.

Представлява голямо топче, въртенето на което, предизвиква съответно движение на курсора

 

            Изобар

Работи на принципа на тракбола, като използва търкалящ се валяк/ролер, вместо вър­тящо се  топче. Поставя се точно под клавиша за интервал на клавиатурата.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутони на мишките

Интерфейс с компютъра

 

Мишка със сериен интерфейс

Проблем се явяват прекъсванията, които генерира мишката при всяко свое движение. Ако системата използва повече от два серийни порта, трябва внимателно да се прецени, на кой от тях да се постави мишката. Най добре е да се използва СОМ 1.

 

Мишка с допълнителна платка

Използва се когато серийните портове са заети. Работи по същия начин, както обикновената мишка, но трябва де се закупи съвместно с допълнителна карта.

 

Мишка със собствен интерфейс

Някои персонални компютри имат вградени портове за мишка( PS2).

 

Мишка с USB интерфейс

Засега това е най перспективната алтернатива.

 

Безжична мишка

Използването на радиочестотна технология, позволява работа на разстояние до 9 м. от компютъра, което я прави идеална за мултимедийни приложения.

 

 

Мишките конвертират движенията, които регистрират, под формата на цифров код, който може да се обработва или анализира от компютъра.

 

Понастоящем съществуват четири стандарта, съответно на водещите производители -  Microsoft, Mouse Sistem Co, Logitech и IBM. Истината е, че не е необходимо да се знаят подробности за всеки един от споменатите протоколи. Достатъчно е да се знае, че те съществуват и че са различни. Необходимо е да се съгласува протокола използван от мишката със съответните приложения.