Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИНТЕРИТЕ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

УСТРОЙСТВА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИНТЕРИТЕ 

 

 

Основни характеристики на принтерите

       Брой точки в матрицата

Колкото са повече точките на определена площ, толкова символите изглеждат по- добре.

 

       Адресирумост на принтера

Точност при позициониране точките върху листа. Зависи от размера на точките. 

 

        Размер на точките

По- малки точки дават възможност за изобрязяване на съвсем дребни детайли.

 

       Разделителна способност

Брой точки, които принтерът може да отпечата на квадратен инч.

 

Шрифтове на принтерите

Определен начин на подреждане точките в матрицата при изобразяване на конкретен символ. Използват се два начина на записване информацията за кодиране в паметта:

 

Растерна технология: кодира се всеки символ, като комбинация от точки формиращи матрицата. Записва се информация за разположението и цвета на всяка отделна точка. Това изисква за един шрифт да се запишат много кодове - удебелен, сбит, лек, наклонен и т. н. Заема  много  памет, но осигурява по- бърз печат.

 

Контурна технология: отделните символи се кодират като математически функции. Процесорът или принтерът обработват тези функции и създават модел за печат. При тази технология за един шрифт са достатъчни само няколко кода - комбинации от нормален, удебелен, Roman и Italic.

 

            Вградени шрифтове

Във всеки съвременен принтер са вградени няколко шрифта. Те се съхраняват в ROM паметта на принтера.

 

Цветен печат на принтерите

Съществуват редица технологии за цветен печат, които удовлетворяват изискванията на разнообразни приложения - от минимална цена до фотографско качество.

 

Точково матрични принтери:

Използване на двуцветни ленти и специални програми за управление смяната на двата цвята.

Използване на цветни ленти, напоени с три-четири цвята мастило. Могат да отпечатват до седем цвята чрез  комбиниране на основните.

 

Мастиленоструйни принтери

Най - подходящата за цветно печатане технология, тъй като течните мастила се смесват преди да изсъхнат. По скъпи са от черно-белите си братя, тъй като за всеки цвят е необходим отделен резервоар и дюза.

 

Лазерни принтери

Цената на тези принтери е значителна при качество съпоставимо с това на мастиленоструйните. Намират ограничено приложение.

 

Интелигентност на принтера

Варира  от  прости приставки към компютъра до интелигентни устройства със сериозна самодиагностика и вградени функции за обработка на текстове. Всички съвременни принтери притежават  вграден микропроцесор.

 

Управление на хартията на принтерите:

 

Фрикционен транспорт

Хартията се придвижва чрез триене посредством гумен валяк.

 

Безконечна хартия

Хартията се придвижва с назъбени валци или назъбени рейки..Използва се хартия перфорирана по краищата си. Използват се основно при матричните принтери. Могат да се вадят няколко копия едновременно, когато се използва химизирана принтерна хартия.

 

Автоматично подаване на хартия

Касета, магазин за подаване на листове: работи само с форматирани листове А4 и  А3. За копия е необходимо повторно отпечатване.