Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

УСТРОЙСТВА ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИНТЕРИТЕ 

 

Печатащо устройство

Съвременните принтери са сложни и многофункционални устройства, отпечатващи изображения близки до реалността. 

 

В процеса на развитието им  постоянно се подобряват скоростта на отпечатване, разделителната способност и цветността  на изображенията.

Методи за формиране на изображението

 

Посимволно изображение

Пишещите машини са типичен пример за формиране на посимволно изображение. Върху ударния механизъм са гравирани всички символи, които са нанасят поотделно, чрез удар върху мастилена лента на хартиения носител.

 

Първите компютри използват принтери, работещи на принципа на пишещите машини  с различни разновидности ударни глави - маргаритови, сферични и др. Тази технология е остаряла и не се използва.

 

Побитово изображение

Формата на всеки знак и нейната побитова конфигурация се съхранява в специализирана памет. Обикновено точките, които формират изображението се разполагат във вид на правоъгълна матрица. Чрез комбинация на точките в матрицата могат да се създават всякакви изображения - таблици, графики, чертежи, фотокопия и т.н.

 

Видове печатащи устройства

видове принтери

           Ударни точково - матрични принтери

        Схема: принцип на игления печат

 

матричен принтер

Валяк - придвижва хартията  в процеса на отпечатване на изображението.

 

Текстилна лента - при удар на иглата върху лентата, съответната точка се нанася на хартията.

 

Електромагнит - В нормално състояние държи иглата на разстояние от хартията. По команда от компютъра електромагнитът се възбужда и отпуска иглата, която нанася удар върху хартията.

 

Възвратна пружина -връща иглата в нормално състояние..

 

Действие:

Множество иглени механизми  /9 или 24 / са поставени заедно в печатаща глава. Главата се движи хоризонтално по листа, за да бъде отпечатан даден ред и всяка игла да се активизира, когато е необходимо да се формира даден символ. Някои принтери печатат и в двете посоки, за да се постигне по-голяма скорост.

 

             Термични принтери

термичен принтерТермочувствителна хартия - при определена температура става от бяла почти черна.

 

Термоглава - използват се терморезистори, които се загряват от протичащия през тях ток, след което бързо изтиват.

 

Печатащата глава на принтера представлява линийка с размер ширината на хартията за печат, върху която са разположени един до друг термоелементите.

 

Технологията позволява принтерите от този тип да имат миниатурно изпълнение , поради което се използва основно в портативните компютри и факсови апарати.

 

 

             Термотрансферни принтери

При този тип принтери хартията е нормална, като се използва специализирана цветна лента с покритие - термочувствително вещество, което формира образа.

 

Топлината от принтерната глава разтапя веществото в атакуваната точка на лентата, при което мастилото попада върху хартията.

 

Свързващо вещество (най-често восък) при допир със студената хартия прикрепя мастилото към съответното място.

 

Термотрансферните принтери дават най-добро качество на изображението, но са скъпи и бавни, поради което намират ограничено приложение.

 

               Мастиленоструйни принтери

мастилено струен принтер

Мастилено струйния принтер е точково матричен принтер, при който мастилото върху листа се впръсква от малки дюзи, всяка една, от които изобразява точка от битовата картина на изображението.

Пиезокристал - тънък кристал който изменя формата си при преминаване на ток през него. Кратък токов импулс кара кристала да се свие и да изтласка капка мастило към хартията.  

 

Тази технология се счита като най-переспективна.

 

             Лазерни принтери

 

лазарен принтер

 

Почистваща ролка - почиства барабана от остатъчен прах /алуминиев окис/.

 

Станция за зареждане - електронно почистване барабана от остатъчни заряди.

 

Лазерен лъч - с помощта на въртящо се огледало осветява върху барабана точките от битовата картина, които трябва да бъдат черни. Тези точки се наелектризират.

 

Тонер система - посипва барабана  с  тонер, който се привлича от заредените точки.

 

Валяк притиска хартията към барабана и по този начин  изображението от барабана се прехвърля на хартиения носител.

 

Подгряваш валяк разтопява тонера и го запечатва към хартията..