Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ДИСПЛЕИ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

ВИДЕОСИСТЕМА НА КОМПЮТЪРА

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА НА ВИДЕО СИСТЕМАТА

МОНИТОР

ДИСПЛЕИ

ВИДЕОКОНТРОЛЕР

 

 

Съществуват различни типове дисплеи - електронно-лъчева тръба, дисплей с течни кристали и газоразрядни дисплеи.

 

Електонно-лъчева тръба (CRT дисплей)

 

 

 

 

Катодно лъчева тръба (Cathode Ray Tube CRT)

Представлява вакуумирана стъклена колба. Механиката и е много сложна, но принципът на работа съвсем прост.

 

Електронна “пушка “

Електроди, които фоку­сират и модулират електронния сноп. В шийката на цветните кинескопи има три електронни пушки, всяка от които е предназначена за един от основните цветове - червен, зелен и син. За формиране на цветно изображение се използва особеността на човешкото зрение да възприема цялата гама цветове, като сумира цветовото възприятие от съседни точки.

 

 

 

Магнитни отклонителни системи

При пропускане на електрически ток през тях се създава променливо магнитно поле, което насочва електронните лъчи така, че да   обхождат много бързо вътрешната страна на кинескопа , започвайки от горния ляв ъгъл.

 

Фосфоресциращ материал (три типа)

Покрива вътрешната страна на предната част на кинескопа. Той започва да свети с един от основните цветове под обстрела на електронния лъч.

 

Точкова или нишкова маска

Пропуска лъча само там където е необходимо, фосфорна  точка с точно необходимия цвят.

 

Недостатъци на електронно лъчевата тръба:

 • Голяма, тежка и енергоемка конструкция;

 • Повърхността и трябва да е сферична, за да могат електроните да достигат до всяка точка в едно и също време;

 • За да бъде изображението добро е необходимо да точно попадение на електроните във точка на луминофора - това изисква сложна система за управление на електронния лъч;

 • Електромагнитните излъчвания, нанасят вреда върху здравето на потребителите.

 

Течно-кристални дисплеи

(Liquid Crystal Display LCD)

 

LCD мониторите добиват все по-голяма популярност не само при портативните, но вече и при настолните компютри, поради следните причини:

 • Леки и с малки размери, поради което се използва в портативните компютри.

 • Ниска консумация на енергия;

 • Не излъчват електрони, не изискват високо напрежение и не са вредна за потребителите.

 • По-голяма използваемост на екранната област.

 • Изображението е ясно с контрастни краища и което е особено важно - не трепти.

Технология:

Течен кристал - материал, способен под въздействието на електрическо поле да изменя поляризоваността на преминаващото през него електромагнитно излъчване (например, светлина).

 

Между две стъклени плочи се разполага слой от течни кристали, които в естествено състояние пропускат светлина. В местата пропускащи светлина, екранът е светлосив. В стъклените плочи има електрически проводници, които са така подредени, че произвеждат електричество в определени точки. В точките с електрическо поле, течните кристали не пропускат светлината и на екрана се появява черна точка . Чрез тези точки се създава изображението.

 

Недостатъци:

 • Недостатъчна яркост на изображението и зависимост от  ъгъла на  наблюдение.

 • Не могат мигновено да изменят състоянието си. Необходимо им е време за превключване от едно състояние в друго, поради което динамичните изображения са с лошо качество.

 • Имат фиксирана разделителна способност. което е неудобство за графичните дизайнери и CAD специалистите. 

TFT дисплеи

Създадени са на базата на транзистори с тънка пластинка (Thin Film Transistor  TFT ). Използваните транзистори не се различават от обикновените но са с много малка дебелина (от 1/10 до 1/100 микрона). Те се произвеждат във вид на матрица: за създаване на трицветна матрица с размер 800x600 пиксела са необходими около 1440000 отделни транзистори.

 

Тази технология решава проблема с динамичните изображения, както и други проблеми на  LCD – време реагиране на матрицата, яркост на изображението, както и екранна разделителна способност.

 

Плазмен дисплей

Дисплейна технология, използвана при най-модерните laptop компютри. Изображението се възпроизвежда чрез енергизиране на йонизиран газ, който се намира между два прозрачни панела. При подаване на напрежение на вертикалния и хоризонталния електрод, възниква разряд , който предизвиква светене.

 

Притежават контрастност непостижима с конкуриращите технологии.

 

Недостатък - консумират сравнително голяма мощност. Животът на батерията, захранваща такъв монитор е около час.