Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

МОНИТОР

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

ВИДЕОСИСТЕМА НА КОМПЮТЪРА

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА НА ВИДЕО СИСТЕМАТА

МОНИТОР

ДИСПЛЕИ

ВИДЕОКОНТРОЛЕР

 

 

Размер на екрана на монитора

Размерът трябва да  съответствува на предназначението.

Обикновено се използват 14,17,19,21 инча, като това е дължината на диагонала на екрана. Разделителна способност е в зависимост от размера на екрана

Размер на екрана

Разделителна способност

12 или 13 инча

 640 х 480

14 или 15 инча

 800 х 600

17 инча

1024 х 768

20 или 21 инча

1280 х 1024

 Размер на точките на монитора

Размерът на точките върху монитора  е разстоянието между всяка от фосфоресциращите едноцветни точки и най близката до нея точка от същия цвят. Колкото са по - близко, толкова образът е по отчетлив. Съвременните стандарти изискват като минимум размер - 0.28 mm .За сериозни потребители - 0.25 mm.

Копчета за регулиране на монитора

Всеки монитор би трябвало да има  поне четири стандартни регулатора

  • яркост - осветява и затъмнява екрана на дисплея;

  • контраст - регулира контраста на образа;

  • вертикална позиция - мести образа нагоре и надолу;

  • хоризонтална позиция - мести образа наляво и надясно.

Сканираща честота на монитора

Честотата, с която електронният лъч обхожда напречно и надлъжно екрана на дисплея.

  • Честота на обновяване /вертикална сканираща честота/  - от 50 до 100 Hz. Това е честотата, с която се обновява изображението на екрана на дисплея.

  • Хоризонтална сканираща честота /редова честота/ е мярка за времето необходимо на лъча да обходи екрана хоризонтално отляво надясно. 30 до 75 KHz са достатъчни за всички режими на работа.