Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА НА ВИДЕО СИСТЕМАТА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

ВИДЕОСИСТЕМА НА КОМПЮТЪРА

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА НА ВИДЕО СИСТЕМАТА

МОНИТОР

ДИСПЛЕИ

ВИДЕОКОНТРОЛЕР

 

 

 

 

 

Дисплей

Устройство, което създава изображението.

 

Монитор

Завършен блок, в който дисплеят се допълва с поддържащи схеми, необходими за неговата работа.

 

Управление на дисплея

Преработва сигналите изпратени от компютъра, за да им се придаде онази форма,чрез която те могат да се използват от дисплея. Повечето монитори обработват сигналите в  съответствие с принципите на телевизията.

 

Интерфейс компютър - монитор

DDC - Display Data Channel

Интерфейс за обмен на данни между компютъра и монитора. Съществуват  два варианта на този интерфейс:

  • DDC 1 – едностранен, от монитора към  компютъра за за предаване на данни за модела на монитора параметрите на поддържаните видеорежими;

  • DDC 2 – двустранен обмен на данни.

 DPMS - Display Power Management Signaling

Сигнали за управление енергопотреблението на монитора - стандарт, създаден от асоциацията VESA за многоетапно понижаване енергопотреблението на монитора. За реализация на стандарта е необходима поддръжката му от монитора. В стандарта са уговорени четири ниво: