Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

БИТОВ ЦВЯТ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕРИФЕРНИТЕ УСТРОЙСТВА

РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ

БИТОВ ЦВЯТ 

 

 

 

Основни понятия

 

Цвят

Възприемане чрез зрението на светлина с определен електромагнитен спектър.Светлина с различни честоти възбужда разнообразни цветови усещания. Нетрениран потребител различава около 150 цвята, 25 нива на наситеност и  примерно 40 на яркост.

 

Цвят в компютърната графика

Описва се с три характеристики:

  • Тон - признак, определящ честотата на светлинния лъч;

  • Наситеност - степен, на силата на изобразяване цвета на зададен тон (от 0 до 100%);

  • Яркост - степен на енергията на излъчване (плътност на светлинния поток).

Сив тон - нарича се безцветен. Той характеризира само яркостта.

 

Основни цветове

Три цвята, при смесването на които в определени пропорции могат да се получат всички останали цветове. 

Нито един от основните цветове не може да бъде получен от останалите два цвята.

 

Модели на описване на цветовете

Налице са няколко начина за представяне. Засега не съществува унифицирана система, където на всеки цвят да съответства определена стойност. Всеки цвят се дефинира като комбинация от интензитета на определени базови цветове. 

 

RGB (Red, Green, Blue).

Модел, използващ като основни цветове червено, зелено и синьо. Използва се в мониторите.  На черния екран се осъществява смесването на трите основни цвята. Отсъствието на цветовете дава черния цвят, а наличието - бял цвят.

 

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK)

Има многовековна история и се е ползвал от художниците, които от всички цветове отделят “първичните” - светлосин, жълт и пурпурен. Смесвайки ги в определено съотношение, можете да получите практически всеки друг цвят. Поради естеството на произхода си, CMYK се ползва главно в предпечатната подготовка, където към въпросните три цвята се добавя и черният за получаване на по-наситено изображение.