Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕРИФЕРНИТЕ УСТРОЙСТВА

РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ

БИТОВ ЦВЯТ  

 

 

Заложените в архитектурата на съвременните компютри, принципи предполагат работа с цифрово представяне на информацията. Всички устройства за изобразяване на графична информация я представят под формата на двумерна матрица, състояща се от точки, наречени пиксели. Колкото повече пиксели са разположени върху определен участък от матрицата, толкова по-плавна и естествена изглежда цялостната картина.

 

Разделителната способност определя броя на точките, съответно пикселите, които могат да бъдат разположени  върху определена площ. Качеството на всяко цифрово изображение, независимо дали се отпечатва или визуализира на екрана до голяма степен зависи от неговата разделителна способност. Понятието е основно за всички операции при които се обработва изображение.

 

Мерни единици за разделителна способност:

dpi (dot pen inch) - количество точки на инч

Терминът е въведен за разделителната способност на устройствата /скенери, монитори, принтери и др./ и фактически показва какъв е размерът на точката, с която те работят. Колкото е по висока разделителната способност - толкова е по-малка точката и следователно по-качествено изображението.

 

рpi (pixels pen inch) - количество пиксели на инч

Минимална единица за изображение, цвят и яркост, която може да се зададе независимо от останалото изображение. Терминът се използва за определяне разделителната способност на изображенията. Показва колко пиксела /малките квадратчета, които формират графиката са необходими за запълване на един инч.

 

Докато при устройствата разделителната способност е строго фиксирана, то при изображенията това не е така. Тук може да се изменят размерите на пиксела в широки граници.

 

Получават се като се раздели площа на изображението на мрежа. Всеки пиксел в тази област има адрес, така че компютърът може да променя неговият цвят и яркост. Така изображението може да се визуализира и променя.

 

cpi (characters pen inch) - количество символи на инч. Използва при по-стари устройства, работещи с по символно представяне на информацията.

 

lpi (line pen inch)  -  линия на инч

Характеристика на лазерните принтери и машините които работят с полутонове за да стимулират степени на сивото. Показва колко реда изграждат екрана от полутонове.

 

Начини за представяне на разделителната способност:

 

За монитори - общ брой на пикселите (точките). Разделителна способност се представя с две числа:

  • Първото - брой пиксели на ред;

  • Второто - брой на редовете.

За принтери и скенери - брой пиксели /точки/ на инч.