Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ИНТЕРФЕЙС IEEE 1394 (FIRE WIRE)

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

ИНТЕРФЕЙСИ С КОМПЮТЪРА

ИНТЕРФЕЙСИ, РАБОТЕЩИ С ПЕРИФЕРНАТА ШИНА ISA

УНИВЕРСАЛНА СЕРИЙНА ШИНА   /USB/

ИНТЕРФЕЙС IEEE 1394 (FIRE WIRE)

 

 

История на интерфейс 1394

 

1986 г. - интерфейсът започва да се разработва от фирмата Apple.

 

1995 г.  - международната организация IEEE, на база разработката на Apple, публикува спецификацията IEEE 1394-1995. В съответствия с нея, интерфейсът е предназначен за  PnP-включване на високоскоростни периферни устройства на скорости 100, 200 и 400 Мбит/c чрез използване на тънък кабел от типа "усукана двойка".

 

1998г. – появява се интерфейсът 1394a, известен още като 1394-2000. Подобрява някои характеристики на интерфейса, които могат да доведат до грешки.

 

2000 г. - нова версия 1394b. Скоростта на предаване нараства  до 3.2 Гбит/c, а дължината на кабела – до 100 метра по усукана двойка. Това дава възможност IEEE 1394 да се използва за изграждане на малки локални мрежи.

 

Предназначение на интерфейс 1394

За разлика от USB, предназначен за включване на компютърна периферия (мишки, клавиатури, монитори, преносими и външни дискове и т.н..), интерфейсът IEEE 1394 е създаден за обработка на видео и аудио устройства - цифрови видеомагнетофони, видеокамери, телевизори, камкодери и друга професионална и битова техника.

 

Структура на интерфейс 1394

Интерфейсът 1394 по принцип на работа напомня локална мрежа, тъй като реализира трите низки нива на OSI модела. Използва йерархична топология, т.е. всяко устройство може да изпълнява ролята на възел към който се включват до 63 устройства.

1394-контролера се вгражда в дънната платка или се продава като отделна платка.

Окабеляване на интерфейс 1394

Използва специален кабел, с 6 жила, имащ следната конструкция:

окабеляване на интерфейс 1394

Всяка двойка проводници по спецификация трябва да е екранирана, както и целият кабел, което обаче не се спазва от някои "жълти" производители.

 

Съществува и 4-жилен вариант на FireWire кабела, който благодарение на това, че от него са премахнати двата захранващи проводника е по-тънък, а устройствата, свързани спомощтана този тип кабел имат собствено захранване.

интерфейс 1394

Според спецификациите, кабелът от 6 проводника (т.е. включващ захранващи проводници, трябва да осигурява ток до 1.5 А при захранващо напрежение между 8 и 30-40 V. Тъй като към IEEE 1394 кабелите се предявяват по-високи изисквания, цената им е няколко пъти по-висока от тази на USB.

 

Характеристики на IEEE 1394:

  • "Горещо" включване-интерфейсът позволява устройствата да се включват и изключват при работещ компютър.

  • Тънък и удобен интерфейсен кабел

  • Дигитален интерфейс-данните между устройствата се обменят в цифров вид (няма загуби)

  • Лесно конфигуриране

  • Висока скорост на предаване на данни

  • Осигурена възможност за разширение

  • Ниска стойност на необходимото оборудване

  • Възможност устройствата да се захранват по интерфейсният кабел