Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

УНИВЕРСАЛНА СЕРИЙНА ШИНА   /USB/

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

ИНТЕРФЕЙСИ С КОМПЮТЪРА

ИНТЕРФЕЙСИ, РАБОТЕЩИ С ПЕРИФЕРНАТА ШИНА ISA

УНИВЕРСАЛНА СЕРИЙНА ШИНА   /USB/

ИНТЕРФЕЙС IEEE 1394 (FIRE WIRE)

 

 

На практика всеки нов персонален компютър поддържа стандарта USB. В операционните системи след Windows 98 има пълна USB поддръжка.Това означава че всички ниско скоростни периферни устройства - клавиатури, мишки, джойстици, модеми, цифрови фотоапарати, високоговорители, системи за идентификация могат да станат USB устройства.

 

Стандарти за шината USB

USB 1.1

Допуска включване на два вида устройства:

  • Бавни на скорост 1.5 Мбит/c ;

  • Бързи на скорости 12 Мбит/с.

USB 2.0

Този стандарт включва още една скорост - 480 Мбит/c, като съединителния кабел остава същия. Налице е пълна съвместимост с USB 1.1

 

Предимства на шината USB :

  • Периферията за USB е проектирана за P&P за Windows.

  • Всички USB устройства могат да бъдат заменяни без изключване на захранването и да бъдат разпознавани и инициализирани без да се рестартира компютъра.

  • Скорост на обмен на данни в синхронен и асинхронен режим достига до 480 МВ/s /3-5 пъти по-висока от скоростта на паралелния интерфейс и 20-40 пъти на серийния интерфейс/.

  • Към шината могат да се включат  до 127 устройства , свързани към централен концентратор, без да се притеснявате за прекъсванията.

Принцип на действие на шината USB

USB действа на принципа на “токовия кръг”. Периферните устройства се включват последователно в този кръг и постоянно прослушват линията. Когато тя е свободна всяко от устройствата може да се включи в режим на предаване и да предаде данни.

 

шина USB

 

Обикновено портът USB осигурява ток до 500 mA в установен режим. Това е повече от достатъчно, за да захрани клавиатура, мишка или джойстик, но може да не достига за повече на брой маломощни периферни устройства. Със сигурност тази мощност не е достатъчна за устройства  с по- високи изисквания към захранването, като принтери или високоговорители. Поради това често ще се налага да се включват захранващи концентратори. 

 

Приложения на шината USB:

  • Ниско скоростни периферни устройства / клавиатури, мишки, джойстици, принтери и др./  - за обмен на данни.

  • Високоскоростни периферни устройства / монитори, камери и др./ - за установяване режими на работа и регулиране на параметри.

  • Офис и битови устройства / телефони,  печки, телевизори и др./ за управление и контрол.