Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ИНТЕРФЕЙСИ, РАБОТЕЩИ С ПЕРИФЕРНАТА ШИНА ISA

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

ИНТЕРФЕЙСИ С КОМПЮТЪРА

ИНТЕРФЕЙСИ, РАБОТЕЩИ С ПЕРИФЕРНАТА ШИНА ISA

УНИВЕРСАЛНА СЕРИЙНА ШИНА   /USB/

ИНТЕРФЕЙС IEEE 1394 (FIRE WIRE)

 

 

За включване на периферните устройства към компютъра съществуват няколко интерфейса, осигурявани от периферната шина  на компютъра - ISA. Това е единственият стандарт от времето на РС АТ, който все още се използва в днешните компютри. Няколко са причините, поради, които е належаща неговата подмяна:

 • Бавна скорост на обмен на данни;

 • Проблеми, възникващи с използване на прекъсванията, които са сравнително малко на брой.

Общи понятия за интерфейси с шина ISA

Портове -  куплунзи разположени на задната страна на компютъра. Към тях се включват периферните устройства, с които работи компютъра.

 

Конструкция на портовете:

 • D образна форма;

 • 15 извода за монитор;

 • 9 извода за серийния порт;

 • 25 извода за паралелния порт.

куплунг за паралелен интерфейс

 

Super I/O - оформена като карта или вградена в дънната платка, която осигурява взаимодействието с периферните устройства.

 

Паралелен интерфейс за включване на принтери /Centronics/

 

Паралелен интерфейс - строго дефиниран, удобен и бърз, използван основно за  включване на принтери.

 

          Видове паралелен интерфейс:

 • Стандартен паралелен интерфейс - първите паралелни принтерни портове работят с висока за времето си скорост - 50 или 150 кбайта/сек. Обменят информация само в едната посока - от  компютъра към принтера.

 • PS/2 паралелен Интерфейс - прави комуникацията двупосочна.

 • Разширен паралелен интерфейс - повишава скоростта на предаване до 2000 МВ/s. Приет като индустриален стандарт през март 1992 г.

Ограничения: Препоръчва се дължина на интерфейсния кабел под 2 метра.

 

Логически интерфейс - един и същ за всички паралелни портове.

Замислен е при изграждането на първите персонални компютри на IBM. Стандартизираните части на проектантското решение включват:

 

            Входно / изходни регистри -  използват се за осъществяване на връзка между паралелния интерфейс и останалите части на системата.

 

         Имена на устройствата, които операционната система използва за обръщение към портовете -  LPT1, LPT2, LPT3. Те не съответстват на определена група входно-изходни адреси. LPT1 се присвоява на първия намерен активен адрес.

 

Базисната конфигурация на РС позволява да бъдат инсталирани три паралелни интерфейса, всеки със свои собствени входно изходни регистри. Като базови адреси се използват-03ВС, 0378, 0278 .

           

           Прекъсвания:

 • 07 - за първия паралелен канал;

 • 05 - за втория паралелен канал.

Сериен интерфейс с шина ISA

Използува се за включване на  устройства, изискващи двупосочна връзка - модеми, серийни принтери, скенери и др. Преобразува паралелната машинна дума / 8, 16 или 32 разряда/ в последователност от битове предавани един след друг.

 

Реализиран е по стандарта RS 232 и другото му наименование е комуникационен порт. Данните се предават и приемат в асинхронен режим.     

 

Асинхронни комуникации

В повечето асинхронни системи данните се накъсват на малки парченца всяко от които се равнява на един байт.  Пръв по линията се изпраща най младшия бит от данните. Към данните се прибавя  /отпред един стартов бит/ импулс с двойна ширина и един или два стопови бита. Между последния бит от данните и стоп бита често се вмъква бит за проверка по четност

Асинхронна комуникация с компютъра

         

             Скорост на обмен -   300,600,1200,2400,4800,9600,19200 bit/s

 

            UART - универсален асинхронен приемопредавател. Сериализира и десериализира данните от и за РС.