Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ТЕХНОЛОГИЯ PLUG-AND-PLAY

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПЕРИФЕРНИТЕ УСТРОЙСТВА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ РС 98

ТЕХНОЛОГИЯ PLUG-AND-PLAY

 

 

Начин за създаване или реконструкция на компютъра, чрез бързо поставяне или заменяне на негови компоненти.

Технология Plug-and-Play, обозначавана също PnP се базира на  използване на обектно-ориентирана архитектура. Нейни обекти се явяват периферните устройства и програмите.

Технологията решава следните задачи:

  • Реализира се принципа "постави и работи". Използват се платки по стандарта Plug-and-Play (аудио-платки, видео-платки, платки за разнообразни външни устройства), което позволява включването им към компютъра да става без изпълнение на процедурите по настройка.

  • Създаване на подходящо програмно осигуряване, като програмите имат един и същи интерфейс.

  • Наличието в периферните устройства и обезпечаващите ги програми( драйвери) на един и същи интерфейс позволява на компонентите на системата просто да взаимодействат едно с друго. Благодарение на стандартизацията на програмното осигуряване се осъществява автоматична настройка на продукти, произвеждани от различни производители.