Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

СПЕЦИФИКАЦИЯ РС 98

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА НА КОМПЮТЪРА

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПЕРИФЕРНИТЕ УСТРОЙСТВА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ РС 98

ТЕХНОЛОГИЯ PLUG-AND-PLAY

 

 

 

 

Със спецификация РС 98, съвместна разработка на Microsoft  и Intel се премина към използване на нов клас интерфейси на периферните устройства с компютъра, които да отговарят на съвременните архитектурни решения.

 

Цел: Да дефинира общите изисквания при проектирането на персонални компютри, адаптери и периферни устройства, които ще използват с операционни системи над Windows 98 и Windows NT 5.0.

 

Ограничения:

 • Отстраняване на морално и физически остарялата ISA шина.

 • РС 98 системите ще се доставят без устройства, които да са базирани на стари стандарти.

 • Ако има включени BIOS ROM, Super I/O, аудио и клавиатурен контролер, те трябва да отговарят на спецификацията Plug-and- Play.

 • Единствено принтери ще могат да използват COM или LPT порт.

Препоръки:

 • Производителите на бавна периферия /модеми, клавиатури , мишки и др./ се насочат към използване на USB;

 • Производителите на бърза  периферия /дискове, скенери и други устройства за обработка на графика/ се насочат към използване на SCSI или IEEE1394.

 • За по висока производителност графичните контролери трябва да бъдат трансформирани от РСІ slave в РСІ master и в последствие към AGP.

Нови технологии:

 • ONNOU - технологията ще позволи РС да реагира на определени събития или обръщения мигновено.

 • DEVICE BAY - технология, която позволява добавяне и обновяване на периферни устройства  да става без да се отваря кутията на компютъра и без да се налага изключване или презареждане на РС системата. Стандартът е разработен и притежаван от Compaq, Microsoft  и Intel. Той дефинира архитектурата, която поддържа смяната на устройствата без изключване на захранването. Предвижда се използването на двата интерфейса: USB и  IEEE1394.

Типове Device устройства:

 • За съхранение на информацията;

 • Комуникационни устройства;

 • Устройства за гарантиране на сигурността.