Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

КОМПАКТ ДИСКОВИ УСТРОЙСТВО (CD)

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПАМЕТ НА КОМПЮТЪРА

ОПТИЧНИ ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА

ВЪВЕДЕНИЕ В ОПТИЧНИТЕ  ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА 

КОМПАКТ ДИСКОВИ УСТРОЙСТВО (CD)

ЦИФРОВО ВИДЕО УСТРОЙСТВО DVD

ТЕХНОЛОГИИ В ОПТИЧНИТЕ ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА. 

 

 

 

Основни понятия за компакт дисково устройство

 

CD - Compact Disk (компакт-диск).

Носител за съхранение на цифрова информация, предназначена за четене в диск, оборудван с лазерно устройство.

 

CD-ROM - Compact Disk Read Only Memory.

Постоянно запомнящо устройство на компакт-диск.

 

CD-ROM Drive

Устройство за четене на CD-ROM носител. Може да работи с различни интерфейси: IDE, SCSI, USB, FireWire (IEE1394, iLink) и да бъде както вътрешно, така и външно устройство.

 

Видове компакт дискове

           CD-ROM

Аудио компактдисковете и CD-ROM за масово производство се пресоват на малки преси, създаващи миниатюрни изпъкналости (наречени lands) и дупчици (pits), които отразяват светлината по различен начин. Лазерът отчита тази разлика измервайки яркостта на отражението.

 

CD-R (Recordable)

Записват се еднократно.

                      Технология на запис

Единичен слой за запис, състоящ се от органична боя и златен или сребърен отразяващ слой. След като боята бъде прогорена, тъмните участъци не пропускат лъча до отразяващия слой. Модификации не са възможни, т. е. записът е еднократен.

          Скорост на запис

Най-бързите CD-R устройства "пекат" със скорост 12Х. При максимална скорост, диска, върху който се записва трябва, да разполага със специална, по-чувствителна повърхност.

 

CD-RW (Rewritable)

Могат да бъдат презаписвани многократно. CD-RW устройствата могат да записват също и CD-R носители.

          Технология на запис

Използват се три слоя за запис. По време на изпичането, горният и долният слоеве извличат топлина от средния, който се състои от органична сплав, която може да променя фазовото си състояние от аморфно в кристално и обратно. Така се променя отражателната способност на диска и записът става многократен. Файловата система може да бъде като на CD-R или UDF (Universal Disk Format), която позволява динамично създаване и изтриване на файлове от диска.

            Скорост на запис

CD-RW устройствата имат 3 скорости - запис на CD-R, запис на CD-RW и скорост на четене. Скоростите се представят във вида (6X/4X/24X).

             Инсталиране

Устройствата източници, като харддиска, CD-ROM или DVD трябва да са закачени за първия EIDE-канал. CD-RW се инсталира на втория канал като master, тъй като повечето от този тип устройства не функционират като slave.