Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

RAID ТЕХНОЛОГИЯ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПАМЕТ НА КОМПЮТЪРА

МАГНИТНИ ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА

МАГНИТНИ ЛЕНТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАПИСА ПРИ МАГНИТНИТЕ ДИСКОВЕ

ТВЪРДИ МАГНИТНИ ДИСКОВЕ

RAID ТЕХНОЛОГИЯ

 

 

RAID Redundant Array of Independent Disks

Масив с излишък от независими дискове

 

Принцип на функциониране на RAID технологията

От набора дискови устройства се създава масив, който се управлява от  специален контролер и се счита от компютъра като един логически диск с голям капацитет.

 

Благодарение на технологията се постига:

  • Високо бързодействие – за сметка на паралелно изпълнение на операциите по вход/изход на данни;

  • Повишена надеждност на съхранение на данни – чрез дублиране на данни или изчисляване на контролни суми. Защита от загуба на данни си извършва само при физически отказ на твърд диск.

Тенденции в RAID технологиите

До неотдавна RAID-технологията беше актуална в сървърния пазарен сегмент. Днес ситуацията е коренно променена, благодарение на чипсетите  i915 и i925 на Intel. В южния мост ICH6R е вградена уникална технология Intel Matrix Storage Technology, която позволява на база два твърди диска да се построят два различни RAID-масива ("нулево" и "първо" ниво).

 

Основни нива RAID-масиви

Съществуват няколко основни нива RAID-масиви: RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Съществуват и комбинирани нива, такива като RAID 10, 0+1, 30, 50, 53 и т.н. В настоящия материал ще бъда разгледани само нивата 0 и 1, които на този етап се обслужват от вградения в ICH6R  контролер.

 

RAID 0

Дисков масив без устойчивост  на откази

(Striped Disk Array without Fault Tolerance)

RAID технология

Информацията се разбива на блокове, които едновременно се записват на отделни дискове, което осигурява повишаване на производителността. Такъв начин на съхранение е ненадежден  тъй като повредата на един диск води до загуба на цялата информация.

 

RAID 0, като правило се използва в области където е необходимо бързо предаване на голям обем данни. За реализация на масива се необходими минимум два диска.

 

 RAID 1

Дисков маси с дублиране

 (Mirroring & Duplexing)

 

Дисков масив с дублиране на информацията (огледални данни). В най простия случай два диска съдържат еднаква информация и се явяват един логически диск. При дефектиране на единия диск, функциите му се изпълняват от другия.

 

За реализация на масива са необходими минимум два диска