Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАПИСА ПРИ МАГНИТНИТЕ ДИСКОВЕ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПАМЕТ НА КОМПЮТЪРА

МАГНИТНИ ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА

МАГНИТНИ ЛЕНТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАПИСА ПРИ МАГНИТНИТЕ ДИСКОВЕ

ТВЪРДИ МАГНИТНИ ДИСКОВЕ

RAID ТЕХНОЛОГИЯ

 

 

Магнитен диск - носител на данни във форма на една или група паралелно (съосно) разположени кръгли дискове.


Основни параметри на магнитните дискове:

 

         Метод на достъп - директен достъп до данните на диска.

 

        Скорост на въртене на диска - определя скоростта с която  дисковата плоча се върти около оста си. Измерва се в обороти за минута (rpm).

 

         Движение на магнитната глава за запис/четене - извършва се радиално спрямо диска, отвън навътре, над или върху повърхността на диска

 

магнитен диск - движение на главата за четене

Организация на записа на магнитните дискове

 

организация на записа върху магнитни дискове

 

Дискова пътечка - концентрична окръжност на дисковата повърхност.

Номерацията на пътечките - започва от външната страна на диска.

 

                       Плътност на записа - брой пътечки на инч.

 

Сектор - секции, на които се разделя обиколката на всяка пътечка. Съвременните дискове нямат фиксиран размер на секторите, както преди. Фиксирани сектори се използват единствено за съвместимост с DOS.

 

Съхраняват най малкия размер данни, които могат да бъдат видоизменени в резултат на презапис. Формират се при физическо форматиране.

 

Повърхности - идентифицират се с номера, започвайки от 0 за първата повърхност.

 

Цилиндър - набор от пътечки с един и същи номер. При твърдия диск всеки цилиндър включва по една пътечка от всяка повърхност.

 

          Служебна информация

В хода на тази операция, контролерът на диска записва на носителя служебна информация:

  • Байтове за синхронизация, указващи за началото на всеки сектор;

  • Идентификационни заглавия, състоящи се от номерата на гравата за четене/запис, сектора и цилиндъра;

  • Байтове за контролна сума CRC (Cyclic Redundancy Check);

  • Кодове за откриване на грешки ECC (Error Correction Code);

При това се маркират дефектните сектори за изключване обръщенията към тях.

 

Всички съвременни дискове поддържат технологията SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), която предполага вътрешна диагностика на диска, определяща състоянието на  двигателя, магнитните глави, работните повърхности и контролера.