Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

МАГНИТНИ ЛЕНТИ
 
[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]
ПАМЕТ НА КОМПЮТЪРА

МАГНИТНИ ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА

МАГНИТНИ ЛЕНТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАПИСА ПРИ МАГНИТНИТЕ ДИСКОВЕ

ТВЪРДИ МАГНИТНИ ДИСКОВЕ

RAID ТЕХНОЛОГИЯ

 

 

Предназначение на магнитните ленти

 

Използват се за съхранение и архивиране на информация, която не може лесно да бъде заменена или възстановена.

 

Характеристики на магнитните ленти :

  • Евтино запаметяващо устройство за масово приложение;

  • Многократно използване;

  • Бавен достъп;

  • Невъзможност за сортиране на данните;

  • Чувствителни към прах, влажност, топлина и магнитни влияния.

Организация на записа на магнитните ленти

 

Ширина на лентата - 0.5, 0.25, 0.15 инча/1 инч = 2.54 см./

 

                Запис на данните - паралелно по битове и серийно по байтове

 

магнитна  лента

 

Йерархия на организация на записа

Том à Файлове à Сектори à Блокове à Символи

 

Капацитет  - от 800 МВ  /за настолни устройства/  до 8 GB/ за сървъри.

 

Касети (стримери) - разновидност на устройствата за запис на магнитна лента

 

Технология - магнитни ленти, разположени в малки  инчови касети с приблизителен размер на колода карти и по правило съхраняващи  120 или 250 МВ. Повечето предлагани на пазара устройства се свързват чрез интерфейса за дискови устройства и се монтират вътре в кутията. Други модели  се свързват външно чрез стандартен сериен порт.