Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРФЕЙСИ НА БАЗА SCSI

Home Карта на книгата Асеневци Инфопедия За проекта Начало на книгата

ПАМЕТ НА КОМПЮТЪРА

ВЪНШНА ПАМЕТ

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА НА ВЪНШНА ПАМЕТ

ВИДОВЕ ВЪНШНА ПАМЕТ

ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРФЕЙСИ НА БАЗА  EIDE

ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРФЕЙСИ НА БАЗА SCSI

СЕРИЙНИ ИНТЕРФЕЙСИ 

 

SCSI (Small Computer System Interface)

Има собствена шина (SCSI) и множество команди (протокол). В зависимост от стандарта, SCSI кабела може да бъде от няколко до 25 метъра, което дава възможност подключваните към него устройства да бъдат вътрешни или външни.

SCSI интерфейс

SCSI контролерът се предлага като разширителна PCI платка. Към него могат да се включват най-различни устройства като дискове, ленти, CD-ROM, принтери, скенери и други. Броят на устройствата, които могат да бъдат свързани към един SCSI контролер е до 15. В даден момент от времето шината може да се използва само от едно устройство. За да се избегнат състезания и конфликти, всяко устройство има уникален номер, свързан с определено ниво на приоритет. В случай че две или повече устройства се опитат едновременно да поемат управлението на шината, тя се отстъпва на устройството с най-висок приоритет.Номерът в повечето случаи се задава чрез джъмпер.

 

  SCSI стондарти

 

 

Стандарт

Пропускна способност  MB/s

 

Дължина на кабела

 

8 бит

Wide SCSI

16 бит

32 бит

SCSI

5

10

20

Fast SCSI

10

20

40

UltraSCSI

20

40

80

1.5м