Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРФЕЙСИ НА БАЗА  EIDE

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПАМЕТ НА КОМПЮТЪРА

ВЪНШНА ПАМЕТ

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА НА ВЪНШНА ПАМЕТ

ВИДОВЕ ВЪНШНА ПАМЕТ

ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРФЕЙСИ НА БАЗА  EIDE

ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРФЕЙСИ НА БАЗА SCSI

СЕРИЙНИ ИНТЕРФЕЙСИ

 

 

ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРФЕЙСИ НА БАЗА  EIDE

 

EIDE устройствата предават данни по два начина:

  • През програмируемият вход/изход (PIO – Programmed Input/ Output) -  за предаването на данни се използват инструкции на микропроцесора.

  • През контролера за директен достъп до паметта (DMA – Direct Memory Access) - предаването на данни става без участието на процесора. Предимството от  използване на DMA канала за обмен на данни между паметта и дискът, е че докато трае прехвърлянето на информация, процесорът може да изпълнява други задачи.

В исторически план  EIDE устройствата се развиват по следния начин:

  • IDE (Integrated Drive Electronics) интерфейс - използва се в първите РС-та. Не поддържа CD-ROM или лентови устройства. Съкращенията IDE и АТА (AT Attachment) означават едно и също нещо - дисково устройство, включващо в себе си контролер.

  • EIDE (Enhanced IDE) - дава възможност за  включване освен на твърди дискове, но и на CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM и лентови устройства. Разработен е от Western Digital, на база съществуващите стандарти.

  • ATA-2 - разширение на АТА, с което се добавят по бързи PIO и DMA режими и се подобрява процедурата за разпознаване на дисковете.

  • ATAPI (ATA Packet Interface – стандарт за CD, DVD и лентови устройства, които се включват към IDE порта)

  • Ultra ATA-33, 66, 100, 133 - серия от последователно разработени от Quantum интерфейси, които значително увеличават скоростта на обмен.

 

Сравнителна таблица:

 

 

 

Режим

Скорост на трансфер на данни

PIO Mode 3

11,1MB/s

PIO Mode 4

16,6MB/s

DMA Multi-Word Mode 1

13,3MB/s

DMA Multi-Word Mode 2

16,6MB/s

ATA-33 (Ultra DMA Mode 2)

33MB/s

ATA-66 (Ultra DMA Mode 3)

66MB/s

ATA-100

100MB/s

ATA-133

133MB/s

 

 

функционална схема на EIDE контролер

 

EIDE контролерът е интегриран на дънната платка. Връзката между дисковото устройството и контролера се осъществява с кабел, чиято максимална дължина е 18 инча, което ограничава използването на външни устройства. Всеки EIDE контролер разполага с два канала, към които могат да бъдат включени по две устройства. Това, което е включено първо към даден канал се нарича master, а второто – slave, като задаването им става чрез джъмпери.

 

Интерфейсът ATA е разработен за свързване на встроения в твърдия диск контролер с хост-контролера, който по шина PCI общува с останалите компоненти на системата.

 

Интерфейсът ATA е паралелен. Данните се предават по 16-битова шина, поради което свързването на диска се реализира с многожични кабели.

 

При увеличаване на скоростта (след UltraDMA/66) се налага екраниране и добавяне на контролни кодове, за да се осигурят необходимите характеристики на сигналите.