Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ВИДОВЕ ВЪНШНА ПАМЕТ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПАМЕТ НА КОМПЮТЪРА

ВЪНШНА ПАМЕТ

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА НА ВЪНШНА ПАМЕТ

ВИДОВЕ ВЪНШНА ПАМЕТ

ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРФЕЙСИ НА БАЗА  EIDE

ПАРАЛЕЛНИ ИНТЕРФЕЙСИ НА БАЗА SCSI

СЕРИЙНИ ИНТЕРФЕЙСИ 

 

видове външна памет

Достъп до външна памет

Сериен  достъп

Обработката е последователна бит след бит или байт след байт.

 

Пример: магнитни ленти, касети и др.

 

Произволен достъп

Обработката е по избор, като може да се чете или записва произволно от всяко място на паметта.

 

Пример: твърди дискове, флопидискови устройства и др.

 

Приложение на външната памет

 

Локална памет

Служи на компютъра, като допълнително хранилище за информация. Съхранява програми и данни, с които компютъра не работи.

 

Пример: твърди дискове, флопидискови устройства  и др.

 

Масова памет

Използва се за пренасяне на информация от един компютър на друг.

 

Пример: CD ROM, DVD  и др.

 

Технология на изработка на външната памет

 

Магнитна памет

Използва се тънко магнитно покритие, нанесено върху подходящ материал.

 

Пример: твърди дискове, флопидискови устройства, и др.

 

Оптична памет

Използва се  лазерен лъч - силно фокусиран  и строго контролируем  светлинен лъч.

 

Пример: CD ROM, DVD, и др.

 

            Полупроводникова памет

Интегрална схема /чип/,  изградена на база полупроводников материал (обикновено силиций

 

Пример:  флаш памет и др.