Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ПАКЕТИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПАМЕТ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [За проекта] [Начало на книгата]

ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ

ЯДРО НА ОПЕРАТИВНАТА ПАМЕТ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАМЕТТА

ЛОГИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАМЕТТА

ВИДОВЕ DRAM  ПАМЕТ

ПАКЕТИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПАМЕТ

 

 

 

DIP

Паметта се състои от отделни чипове. Те се инсталират в съответни гнезда. Памет от този тип се използваше в първите компютри. Тя се инсталира по - трудно и предразполага допускането на грешки. За конфигуриране на една памет са необходими  8, а понякога и 9 чипа (с  контрол по четност).

 

Пример - за инсталиране на 1 МВ памет ще са необходими  8 или 9 чипа, всеки с капацитет 1 мегабит.

 

Пакетиране на асинхронна оперативна памет

 

SIMM (SIMM - single in-line memory modules).

Малка платка със запоени на нея чипове памет. Използват се за работа с асинхронни памети.

 

SIMM модули(30 контакта)

Те са в състояние да прехвърлят 8 бита информация. За да може да прави 32-битова обработка, един 32-битов процесор ще се нуждае от 4 SIMM модула във всяка банка за памет,

 

SIMM модули(72 контакта)

 

SIMM модул за пакетиране на паметта

Те са в състояние да пренасят 32 бита информация. В този случай процесорът ще има нужда само от един модул за всяка банка за памет.

 

Пакетиране на синхронна оперативна памет

 

DIMM (Dual In-line Memory Module - модул памет с двойно разположение на изводите)

 

   DIMM модул за пакетиране на паметта

Модул DIMM има 168 контакта, които са разположени от двете страни на пратката и са разделени с изолатор.

 

Стандартни се явяват небуферизираните (unbuffered) модули с напрежение на захранване 3,3 V. Небуферизирания модул DIMM може да съдържа микросхеми памет от типа FPM DRAM, EDO DRAM, SDRAM. Модулите имат 64 бит или 72 бит (контрол по четност) организация. Конструкцията на модулите предвижда автоматичното им разпознаване от компютъра. 

 

DDR DIMM модули

Модул DDR DIMM е разновидност на DIMM модула и има 184 извода. Предназначени са за DDR SDRAM памети и имат най-различни рейтинги за скорост и пропускателна способност. Обикновено работят на 2.5 V. Проектирани са да поддържат двойно тактуване, като данни се предават по всеки фронт на синхросигнала.

 

RIMM модули

Микросхемите Direct RDRAM се комплектоват в модули RIMM, външно подобни на стандартния DIMM модул.

 

  

 

В един модул RIMM могат да се поместят до 16 микросхеми Direct RDRAM, монтирани по осем броя от всяка страна.