Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПАМЕТТА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПАМЕТ НА КОМПЮТЪРА

СЪЩНОСТ ПАМЕТТА 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПАМЕТТА

ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА НА ПАМЕТТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАМЕТТА

 

 

класификация на паметта

Технологията на изпълнението на паметта

 

Магнитна памет

Покритие от магнитно чувствителен материал, който се преориентира под въздействие на магнитно поле, като се променя позитивно или негативно в съответствие с бита данни.

 

Приложения - външни запомнящи устройства / дискове и магнитни ленти/.

 

Полупроводникова памет

Интегрална схема /чип/,  изградена на база полупроводников материал (обикновено силиций), в която са интегрирани милиони транзистори и други електронни компоненти.

 

Приложения  - оперативна памет, кеш памет и др.

 

Оптична памет

Оптичен лъч, който обхожда повърхност, върху която по различен начин са кодирани битове информация.

 

Приложения - оптични запомнящи устройства.

 

Начин на запомняне и достъп на паметта

 

Постоянна памет (ROM )

Памет с фиксиран достъп (от нея може само да се чете информация). Паметта е енергонезависима, т. е. при изключване на захранването информацията се запазва. Не е възможно да се променя съдържанието на информацията в паметта.

 

             ЕPROM - разновидност на ROM паметите, които могат да бъдат препрограмирани.

 

Променлива  памет (RAM)

Памет с произволен достъп /позволява многократно четене и запис на информация/. Паметта е енергозависима. В компютрите се използват основно две разновидности:

          DRAM -  динамична памет, в която информацията се запазва чрез постоянно опресняване (регенерация).

Приложения - оперативна памет , видеопамет и др.

          SRAM  - статична памет, която схемно съхранява информацията и не е необходимо опресняване. Има по-голямо бързодействие и е значително по скъпа от динамичната памет.

Приложения - кеш памет,  специализирана видеопамет и др.

 

Предназначение на паметта

 

Локална памет

Служи на компютъра, като допълнително хранилище за информация (твърд диск). Съхранява програми и данни, с които компютъра не работи.

 

            Кеш памет

Приближава данни и информация до мястото на обработката им, като по този начин значително ускорява самата обработка. В компютърните мрежи кеш паметта доближава информацията до потребителя.

 

Мрежова памет

Дискови памети с голям капацитет, организирани като компютърна мрежа. Използват се за съхранение на бази данни и бази знания в съвременните мрежи.

 

           Масова памет

Използва се за пренасяне на информация от един компютър на друг(CD ROM, DVD  и др.)