Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ИНТЕРФЕЙСИ В КОМПЮТЪРА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА  НА КОМПЮТЪРА

СХЕМЕН НАБОР НА КОМПЮТЪРА (Чип сет)

ИНТЕРФЕЙСИ В КОМПЮТЪРА

ДЪННА ПЛАТКА НА КОМПЮТЪРА

ИНФОРМАЦИОННА МАГИСТРАЛА

ДРУГИ КОМПОНЕНТИ НА КОМПЮТЪРА

 

 

Интерфейс - апаратно и програмно осигуряване (елементи за  съединение и вспомагателни средства за управление, както и техните физически, електрически и логически елементи), предназначени за взаимодействие на системи или части от система.

 

Под взаимодействие се разбира изпълнението на следните функции:

  • Предаване и приемане на информация;

  • Управление предаването на данни;

  • Съгласуване на източника и приемника на информация.

 

Шина (магистрала) на компютъра - среда за предаване на сигнали, към които могат паралелно да се включват няколко компонента на компютърната система.и чрез която се осъществява. Интерфейса е по-широко понятие и включва понятието шина, като една от разновидностите си.

 

 

Технически характеристики на интерфейсите:

  • Вместимост - максимално възможно количество абоната, едновременно включени към контролера на интерфейса без разширители.

  • Пропусна способност или скорост на предаване – продължителност на процеса по установяване и разединяване на връзката, както и количеството битове, предавани за една секунда..

  • Максимална дължина на линията за връзка;

  • Разрядност;

  • Топология на съединение.