Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

МЕТОДИ ЗА  АДРЕСАЦИЯ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСОРА 

КОМАНДИ НА ПРОЦЕСОРА

КОМПЮТЪРНИ ПРЕКЪСВАНИЯ

МЕТОДИ ЗА  АДРЕСАЦИЯ

 

 

Основни понятия за методите за адресация

Адресация - процес на формиране изпълнимите адреси на клетки от паметта, където се намират операндите, необходими за изпълнение на текущата инструкция. За формиране на изпълнимите адреси се използват вътрешните регистри на процесора.

         Регистри с общо предназначение - компоненти на процесора, с помощта, на които се извършва процеса на адресация. 

 

        Метод за адресация - начин за манипулиране на командата на процесора, чрез който могат да се формиране на адреси на константа, регистър или клетка от паметта. За адресиране на клетка от паметта  процесорът трябва да изчисли действителен или ефективен адрес,чрез зададения в командата метод за адресация.

 

Методи за адресация

В таблицата са представени някои от основните методи за адресация. Използван е пример с командата събиране (Add). Използват се следните обозначения:

  • Знак "(" - за обозначаване на съответния оператор.

  • М - обозначаване на памет (Memory).

  • M[R1] - обозначаване съдържанието на клетка от паметта, адресът на която се определя от съдържанието на регистъра R1.

методи за адресация