Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

КОМПЮТЪРНИ ПРЕКЪСВАНИЯ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСОРА 

КОМАНДИ НА ПРОЦЕСОРА

КОМПЮТЪРНИ ПРЕКЪСВАНИЯ

МЕТОДИ ЗА  АДРЕСАЦИЯ

 

 

Определение за компютърни прекъсвания

Механизми, които заставят процесора да прекъсне за кратко време изпълнението на текущата програма и да обработи прекъсването. Когато се появи прекъсване, информацията за това, което е правил процесорът за момента се записва в стека.

 

Видове компютърни прекъсвания

 

компютърни прекъсвания

 

          Машинни компютърни прекъсвания

Хардуерните прекъсвания са предизвикани от различни компоненти и се предават на процесора от контролера на прекъсванията/часовник, таймер, диагностика и др/.

 

         Програмни компютърни прекъсвания

Прекъсвания, явяващи се инструкции на изпълнимата програма. Процесорът разглежда извикваната функция като подпрограма. След изпълнението и  продължава с текущата програма.

 

         Компютърни прекъсвания от операционната система

Използват се за осигуряване на мултипрограмна работа на компютъра и за други управляващи функции на ОС.

Мултипрограмна работа - работа на няколко програми едновременно.

 

           Външни компютърни прекъсвания

Прекъсвания, предизвикани от периферните устройства. Периферните устройства непрекъснато се обръщат към процесора чрез заявки за прекъсване. Всяка заявка за прекъсване  идентифицирана по номер се предава на процесора чрез два контролера за прекъсване. Заявките се обработват по ред и значимост.

 

Алгоритъм на изпълнение на компютърни прекъсване

алгоритъм на изпълнение на компютърни прекъсвания