Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСОРА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПРОЦЕСОР

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСОРА

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА НА ПРОЦЕСОРА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕСОРА

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСОРИТЕ

 

 

Същност на процесора

 

Началото на използване на термина процесор по отношение към компътърните системи беше положено през 60-те години на ХХ век.  Компонентите, архитектурата и реализацията на процесорите от тогава нееднократно се променят, но техните основни функции остават едни и същи.

Главни характеристики на процесорите се явяват: тактовата честота, производителността и архитектурата.

Днес най- популярните процесори се произвеждат от фирмите Intel и AMD. Голяма част от процесорите се явяват Intel-съвместими, т.е. имат набор от команди и интерфейси за програмиране, сходни с използваните в  Intel.

Същността на процесора се явява функция на използваните в структурата му компоненти и факторите, основно влиящи върху производителността на процесора.

Днес съществува многообразие от процесори, които най-общо се класифицират по няколко основни признака - предназначение, използвани команди, налична кеш памет и брой ядра.