Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ПРОЦЕСОР

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ПРОЦЕСОР

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСОРА 

СЪВРЕМЕННИ ПРОЦЕСОРИ 

СЪВРЕМЕННИ ПРОЦЕСОРИ НА INTEL И AMD 

 

 

Процесор

 

Централният процесор (Central processing unit) е програмируемо устройство, което се явява основен движещ инструмент в компютърната система. Изпълнявайки стъпка по стъпка инструкциите записани в  конкретната програма, той решава  задачите, поставени пред компютъра. Определя неговата производителност и ефективност. Често се наричана само процесор, макар че в много съвременни системи се използват и други процесори, изпълняващи специализирани функции.

 

Задачи на процесора

  • Изпълнява всички необходими математически, логически и мултимедийни операции;

  • Осъществява управление на устройствата на компютъра;

  • Контролира изправността на устройствата на компютъра;

  • Обработва постъпващите от различни устройства данни и формира резултатите от тази обработка.