Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ШИННА АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА 

ИНФОРМАЦИОННА МАГИСТРАЛА

ПРОЦЕСОРНИ ШИНИ 

ШИННА АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРА

РАЗВИТИЕ НА ШИНАТА PCI 

ШИНА PCI EXPRESS

ШИНА HYPERTRANSPORT 

 

Шина на компютъра

Обща магистрала (изградена от печатни електрически проводници), по която се обменят данните в компютъра.

 

Шините са организирани йерархично, като всяка по-бавна шина е свързана с по-бързата над нея. Всяко устройство в системата е свързано към една от шините, а чипсетът действа като мост между отделните шини.

 

 Шини на компютъра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видове шини на компютъра

          Вътрешна (процесорна) шина  на компютъра

Служи за обмен на данни между вградените в процесора компоненти.

 

Системна шина FSB (Front-Side Bus ) на компютъра

Главна шина, по която  се извършва обмен между процесора и оперативната памет и тяхната връзка с периферните устройства.

 

Периферни шини на компютъра

Осъществява връзката на процесора и оперативната памет с периферните устройства. Шините от този тип биват:

  • За бърза периферия;

  • За бавна периферия.

Периферни шини на компютъра

ISA шина на компютъра

Разработена за  персоналния компютър на IBM - PC AT. Все още се използва в съвременните  компютри. Пропускателна способност  5МВ в сек.  Към нея могат да се включват 8 - битови карти с една група съединители или 16 битови с две групи съединители.

 

В една система тя поема по-леката работа по обслужване на тези карти и устройства, които не се нуждаят от свръхвисоки скорости - адаптери за игри, вътрешни модеми, серийни и паралелни портове, повечето мрежови адаптери. С тази шина трудно работят видеоконтролерите, дисковите контролери и някои мултимедийни контролери. С влизането в действие на спецификацията РС 98, тази шина ще престане да се използва.

 

            MCA шина на компютъра

Разработена за  персоналния компютър на IBM - PS/2. Не успя да се наложи по следните причини:

  • Скъпи 32 битови карти и оттам малко разнообразие.

  • Новите периферни устройства излизат по - скъпи, по-малко търсени  и оттам произвеждани в  по-малки количества;

  • Висока цена на лиценза (за пръв път IBM обявява лиценз за своя архитектура).

             EISA шина на компютъра

Създадена от група от 9 фирми, начело с Compag,  първоначално за борба срещу МСА на IBM. При тази архитектура бе решен проблемът, който прегради пътя на МСА - съвместимост със съществуващите карти. Въпреки това тази архитектура не можа да се наложи на пазара, поради появата на локалните шини.

 

            VL-Bus

Локална шина, разработена от Асоциацията за видео-електронни стандарти, в която членуват над 130 производители на графични устройства. Проектирана е да работи съвместно с  ISA или EISA. Не можа да се наложи на пазара, поради появата на  PCI  шината.

 

           PCI шини на компютъра

Утвърдила се шина в състава на съвременните компютри.

Спецификацията на PCI я нарича “ междинна шина” (нещо средно между локална шина и периферна шина), тъй като някои периферни устройства(видеоконтролер и диск контролер) не се свързват директно към шината, както при VL-Bus. PCI осигурява буфер между централния процесор и контролерите на периферните устройства, което и дава възможност  пълноценно да използва скоростта на обмен. 

 

AGP (accelerated graphics port) шина на компютъра

Предназначена е  специално за обмен на данни с видеоконтролера.  Поддържа високи скорости на обмен на данни, каквито са необходими за по-сложните графики.

 

AMR (audio modem riser)

Предназначена е за звукови карти и модеми. Въпреки че AMR печели все повече популярност, повечето модеми и звукови карти все още се предлагат в PCI формат.