Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

ЗАХРАНВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА 

ДРУГИ КОМПОНЕНТИ НА КОМПЮТЪРА

ЗАХРАНВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

КУТИЯ НА КОМПЮТЪРА

 

 

 

Мощността на захранващия блок варира в граници от около 200 до 400 W (вата). Мощността зависи от броя включени компоненти. За съвременните компютри минималната мощност е от 250 до 300 W.  при включване на повече устройства е възможно да се появи проблем с недостиг на мощност, което да се отрази на работата на процесора и видеокартата или пък компютърът да откаже да стартира.

 

Вътрешно захранване на компютъра

 

            

 

            Вентилатор

Съставна част на повечето захранващи блокове. Служи за издухване на топлия въздух, всмуквайки студен въздух, преминаващ през основните компоненти на дънната платка.

 

             Вход/изходни захранващи куплунги

 • К1 - мъжки входен куплунг за подаване променливотоково захранващо напрежение/220v/ на захранващия блок.

 • К2 - женски изходен куплунг /контактите са скрити/ за захранване на външно устройство, обикновено монитора.

Захранване на компютъра

           Захранващ блок

Преобразува 220v променливотоково напрежение в постояннотоково напрежение, необходимо за работата на компютъра. Стабилизира изходното постояннотоково напрежение, изглаждайки случайните колебания и пулсации  в захранващата мрежа. Мощността му варира в зависимост от конкретното приложение.   

 

 

 

Разширен интерфейс за компоненти и захранване на компютъра

            АСРI  Advansed Component and Power Interface

Създаден от Microsoft, Intel и Tоchiba. Явява се част от операционните системи над Windows 98  и   NT 5.0 

 • Контролира количеството енергия, която се консумира от устройствата на компютъра.

 • Функциите за управление на захранването се поемат от ОС, а не от BIOS.

 • Устройствата, когато не се използват, могат да се изключват от потребителя или автоматично от  ОС.

 • Програмируемо включване на захранването при определени обстоятелства. Пример - при включване на факса или модема.

 • Изключване на  захранването при прегряване на компоненти.

 • При портативните компютри се контролират батериите и се индицира  колко време остава  до изтощаването им.

 

Външно енергонезависимо захранване на компютъра

UPS Uninterruptible Power Supply

 

UPS устройство

Функции на UPS устройства

 • В случай на прекъсване в електроснабдяването, приключва всички започнати операции, след което изключва компютъра.

 •  Защитава компютъра и периферните устройства от токови удари и колебания на напрежението в ел. мрежата.

UPS използва акумулаторна батерия, която осигурява около 5 минути безпроблемна работа на компютъра.

 

Основни типове UPS устройства

 • Пасивни UPS -  компютъра използва тока директно от ел. мрежа докато не бъде открит някакъв проблем. При наличието на такъв до 5  милисекунди, започва да се подава ток от батерията.

 • Активни UPS устройства - компютъра се захранва постоянно от батерията, като тя бива зареждана непрекъснато. Когато токът спре, не се губи време за включване на нов източник, като това прави  този вид много по-надежден.