Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

РАЗВИТИЕ НА ШИНАТА PCI

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА 

ИНФОРМАЦИОННА МАГИСТРАЛА

ПРОЦЕСОРНИ ШИНИ 

ШИННА АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРА

РАЗВИТИЕ НА ШИНАТА PCI 

ШИНА PCI EXPRESS

ШИНА HYPERTRANSPORT 

 

 

Шина PCI

 

 

Шина PCI

Шина PCI 1.0

 Шината PCI е една от най-старите технологии, използвана все още при изграждане архитектурата на компютъра.

 

1991 год. -  Intel представя първата спецификация на  системна шина, известна като Peripheral Component Interconnect, която в кратки срокове измества шината ISA, остаряла вече дори и за тези години.

 

Предимства пред шината  ISA

  • Пропусната  способност на PCI е значително по-висока от тази на ISA;

  • PCI  притежава възможността за динамично конфигуриране на периферните устройства, т. е. системата разпределя ресурсите между периферните устройства по възможно най-добрия начин за даденото време и то без странични намеси. 

 

Шина PCI 2.0

1993год. – появява се втора редакция на стандарта PCI, 2.0, който подтиква бурното развитие на продуктите, ориентирани към използване шината PCI.

 

Основни параметри

  • Ширина на шината - 32 бита;

  • Максимално адресируемо пространство 4 ГВ;

  • Тактова честота на шината - 33 МHz при синхронeн обмен на данни

  • Пикова пропусна способност 133 МВ/s.

Шина PCI 2.2

Ширината на шината е увеличена до 64 бит, а  тактовата честота до 66 МHz .

 

Шина AGP

Явява се частен случай на  PCI 2.0. AGP е предназначена за използване с производителни графични адаптери.

 

Характерни особености:

  • Отсъствие арбитраж на интерфейса – към шината се допуска включването само на едно устройство(версия AGP 3.0 премахва това ограничение и към нея могат да бъдат включени две устройства);

  • Наличие на четири варианта, които се различават по връхната си пропусна способност - AGP 1x, 2x, 4x и 8x.

 

Шина PCI-X

Ускорена до 133 МHz шина PCI 2.2 с задължително 64-бита разрядност на интерфейса. PCI-X се използва и в по-форсирани варианти - с 266 МHz и 533 МHz тактова честота.

 

Шина mini-PCI

Използва се в портативните компютри за  включване на различна периферия

 

Card Bus - 32-разрядна версия на стандарта PCMCIA, използвана в портативни компютри.